ปัญญา ธรรมชาติ เวลา บุญบารมี โดยอาจารย์โจ ณภัทร

            จะเด็ก จะแก่ จะน้อย หรือจะมาก คำว่า "ปัญญา" ไม่เคยเลือกที่จะเกิดกับใครเพราะปัญญาจะเกิดกับมนุษย์ทุกคนที่พร้อมจะเข้าใจคำว่า "ธรรมชาติ" "เวลาอันสมควร" และ "บุญบารมีเก่า"

            บุญเก่าในที่นี้ คือสิ่งดีๆที่เคยสะสมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำดีที่เคยทำแล้ว เคยเข้าใจธรรมชาติจากอดีต

            บารมีเก่า คำว่า "บารมี" คนหลายคนชอบมั่วกับคำนี้

            จริงๆคำนี้คือคำว่า "กำลังใจ" กำลังใจเกิดจากความเชื่อและศรัทธาซึ่งเกิดจากความรู้สึก การเรียนรู้และประสบการณ์

            เพราะฉะนั้นคำว่า "ปัญญา" มันจะมาเพราะจากการที่เรา เรียนรู้ รู้ตัว รู้สติ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตน รู้วิถีของธรรมชาติ

            # จบ ดร. รู้วิชาก็จริง แต่หาใช่ รู้ปัญญา

            # จบ ป.4 ด้อยวิชาก็จริง ก็หาใช่ไม่รู้ในปัญญา


            อ.โจ ณภัทร ธรรมมะสวัสดี


ติดต่อเข้ารับคำปรึกษาอาจารย์โจ ณภัทร