บรรยายเพื่อสังคมครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

            เก็บตกบรรยากาศการบรรยายเพื่อสังคมครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะศิลปศาสตร์เอกจิตวิทยา โดยวันนี้ผม (อาจารย์โจ ณภัทร) ได้รับเกียรติเดินทางมาบรรยายร่วมกับเภสัชกรหญิงอรอุมา สิงหนาถ (เภสัชกรและวิทยากรระดับแนวหน้า) ในหัวข้อเอ็นแอลพีและกฎแรงดึงดูด


บรรยายเพื่อสังคมครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะศิลปศาสตร์เอกจิตวิทยา

            ในช่วงแรกนั้นเป็นหน้าที่ของเภสัชหญิงอรอุมาที่ได้ยกตัวอย่างปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่ ยาเสพติดและสิ่งยั่วยุต่างๆที่อยู่รอบตัว จากนั้นช่วงที่ 2 เป็นช่วงแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ NLP ภาษาสมองจิตใต้สำนึก บรรยายโดยผมเองครับ


บรรยายเพื่อสังคมครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะศิลปศาสตร์เอกจิตวิทยา

            ในการบรรยายผมได้อธิบายกระบวนการต่างๆ ความเป็นไปเป็นมาของศาสตร์ nlp ว่ามีส่วนในการพัฒนาชีวิตได้อย่างไร รวมถึงพลังแห่งจิตใต้สำนึกและกฎแรงดึงดูดว่าสามารถทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จความมั่งคั่งมั่นคงได้อย่างยั่งยืน สุดท้ายคือการหาความสุขที่แท้จริงสำหรับการเป็นมนุษย์
            วันนี้น้องๆจากคณะศิลปศาสตร์เอกจิตวิทยาได้ให้ความสนใจกันอย่างดีมาก ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลากว่า 2 ชั่วโมงที่ผมบรรยาย น้องๆตื่นเต้นที่ได้รู้หลักของ NLP และจิตใต้สำนึก พลังแห่งความคิดพลังแห่งจินตนาการและกฎแรงดึงดูด และวิธีการเซ็ตค่าตัวเองให้ประสบความสำเร็จ


บรรยายเพื่อสังคมครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะศิลปศาสตร์เอกจิตวิทยา

            จากที่ไม่เคยเข้าใจเปลี่ยนมาเป็นการวางเป้าหมายในชีวิตและสิ่งที่จะต้องทำในอนาคต เพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัว เพื่อสังคมและเพื่อประเทศชาติ สุดท้ายนี้กระผมขอฝากผลงาน การบรรยาย nlp จิตใต้สำนึกและกฎแรงดึงดูด การพัฒนาตัวเอง รวมถึงงานบรรยายเพื่อสังคม ติดต่องานบรรยายที่ 061-8382888 นะครับ

ติดต่อดูดวงส่วนตัว
            สำหรับผู้ที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกตัวด้วยมหาสัตตเลข ไพ่ทาโร่ ปรับฮวงจุ้ย วิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ด้วยศาสตร์ที่แม่นที่สุด) เลขทะเบียนรถ ชื่อมงคล เสริมดวงชะตา บูชาวัตถุมงคล ปลดล็อคคลายปม บรรยายเพื่อสังคม สามารถติดต่ออาจารย์โจจากช่องทางต่อไปนี้ครับ