กรรมเก่าและวาสนา เอาชนะได้ไม่ต้องรอชาติหน้า

            เรื่องของ “กรรมเก่า” และ “วาสนา” เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไร? มีใครเชื่อบ้างว่าตัวเองมีกรรมเก่า หลายคนเจอปัญหา เจอเรื่องราวที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิต โดนทำร้ายจากคนที่รัก โดนทำร้ายจากเพื่อนร่วมงาน เจอเรื่องราวที่เราไม่คาดคิดต่างๆนานาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สู้ดีนัก


กรรมเก่า

            การถูกทำร้ายจากความรักที่ไม่สมปรารถนา ทำงานอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ โดนเอารัดเอาเปรียบ โดนกลั่นแกล้ง ไม่ได้รับความยุติธรรม ธุรกิจล้มเหลว ถูกหลอก ถูกโกง ทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จ เกิดอุบัติเหตุทั้งที่ตัวเราก็ไม่ใช่สาเหตุ ทั้งหมดนี้มันเกิดจากกรรมหรือว่าเราทำตัวเอง?
            “กรรม” เรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับ มันอาจจะเป็นเรื่องเมื่อภพชาติที่แล้ว รวมถึงภพชาติปัจจุบันที่สืบเนื่องเชื่อมโยงมาหากัน กรรมเก่าส่งผลทำให้เรามีวันเดือนปีเกิดต่างกัน ร่างกายต่างกัน ความสวยงามต่างกัน ครอบครัวต่างกัน อยู่ในสังคมต่างกัน ความรู้สึกนึกคิดต่างกัน สติปัญญาต่างกัน หากกรรมเก่าของเราดี สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดก็จะดี ในทางกลับกันหากกรรมเก่าของเราไม่ดี สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดก็จะตรงกันข้าม
            ในส่วนของ “วาสนา” ก็เฉกเช่นเดียวกันนะครับ วาสนาล้วนแล้วแต่เป็นบุญบารมีที่เราสะสมสืบเนื่องกันมา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถ พรสวรรค์ สติปัญญา การตัดสินใจ จังหวะโอกาสและผู้คน รวมไปถึงพลังภายในตัวเองด้วยนะครับ
            ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นกรรมซึ่ง “กรรม” คือการกระทำ หากเรามีกรรมดีหรือการกระทำที่ดี เช่น เราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เป็นคนดี คิดดี ทำดี พูดดี เจริญสติอยู่ตลอดเวลา มีหิริโอตัปปะ คือเกรงกลัวละอายต่อบาป ไม่กล้าทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะมีความสำนึกผิดชอบชั่วดี มีการเรียนรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตนั่นคือพัฒนาในเรื่องของปัญญาก็จะส่งผลให้กรรมเป็นการกระทำที่ดีซึ่งสิ่งนั้นเรียกว่า “บุญ” และบุญเองก็เป็นตัวสนับสนุนส่งเสริมให้เรามีวาสนาที่ดี ที่สำคัญคือมันส่งผลทำให้ตัวเรามีความสุข
            คนที่มีกรรมเก่าเยอะคือคนที่เกิดมาในวันเดือนปีเกิดที่ไม่ดี ร่างกายที่ไม่ดี ขี้เหร่ผิดปกติ ครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น ยากจน อยู่ในสังคมที่ไม่ดีและตัวเองยังมีความรู้สึกที่เป็นลบมากจนเกินไป คิดแต่เรื่องราวร้ายๆอยู่ตลอดเวลา บ้างก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีจนมากเกินไป ไม่สมเหตุสมผล มีความกลัวความกังวลอยู่ตลอดเวลา ขาดสติ ขาดสัมปชัญญะ
            หากเรารู้ว่าตัวเรามีอาการแบบนี้นั่นหมายความว่าตัวเราอาจจะมีกรรมเยอะ แต่ทั้งหมดเราสามารถที่จะเอาชนะกรรมเก่าได้ด้วยการพัฒนาตัวเองในชาตินี้ เริ่มต้นด้วยการยอมรับปัญหา พัฒนาสติให้ดีอยู่เสมอ เชื่อกฎแห่งกรรมด้วยการเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรม มีความอดทน มีความความวิริยะอุตสาหะ มีความขยันแบบฉลาด อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักแบ่งปัน รู้จักให้อภัย โดยเฉพาะการให้อภัยตัวเองและที่สำคัญคือใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความไม่ประมาท พึงระลึกถึงความตายอยู่เสมอ
            ทั้งหมดนี้ถ้าหากเรามีความตั้งใจลงมือทำ ไม่ต้องรอชาติหน้า ดวงของเราจะดีขึ้นทันที หากคุณตั้งใจ ศรัทธาและลงมือทำในวันนี้ ดวงของคุณหรือโชคชะตาของคุณก็จะดีขึ้นทันที ไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตาม คุณจะเอาชนะอุปสรรค คุณจะสามารถเดินไปต่ออย่างข้างหน้าอย่างมั่นคง มีความสุขอยู่ท่ามกลางปัญหา เข้าใจในธรรมชาติและเข้าใจในความเป็นจริง อย่าปล่อยให้ความทุกข์หรือกรรมเก่าทำร้ายคุณอีกต่อไป