การเมืองกับชีวิต สะท้อนมุมมองผ่านปัญหาในสังคมไทย

            หลายคนถามผมเกี่ยวกับเรื่องการเมืองและผมเลือกที่จะตอบอย่างระมัดระวังคำเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง Sensitive สำหรับคนไทย แต่ผมอยากจะบอกว่าการเมืองมันก็มีผลกับชีวิตจริง โดยเฉพาะมุมมองด้านปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งผมจะขอยกตัวอย่างบางส่วนมาสาธยายว่าทุกอย่างมันล้วนสัมพันธ์กัน


การเมืองกับชีวิต

1. ปัญหาครอบครัว
            ปัญหาครอบครัวมันเกิดจากหลายสาเหตุซึ่งสาเหตุหนึ่งก็คือคนต่างจังหวัดมาทำงานในเมืองใหญ่ๆ ทำให้เวลามีลูกมีหลานจึงไม่ได้พาลูกหลานมาด้วยโดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้อาวุโสในบ้านโดยเฉพาะปู่ย่าตายายเลี้ยงดู ซึ่งจริงๆแล้วการที่ตายายจะมานั่งเลี้ยงหลานนั้นมันข้ามรุ่นกันเกินไปจึงไม่สามารถที่จะใกล้ชิดสนิทสนมหรือมีเวลาดูแลหลานได้อย่างเต็มที่ ยิ่งยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตายายอาจจะไม่ทันหลานๆ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว สิ่งที่ตามมาก็คือ หลานจะรู้สึกขาดความอบอุ่น เกิดปัญหาสังคม หลายคนที่ผมดูดวงเติบโตมาจากครอบครัวลักษณะนี้ทำให้มีปัญหาเรื่องความรัก ปัญหาเรื่องวิธีคิด ปัญหาเรื่องความสุข ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องการทำงาน

2. ปัญหาการศึกษา
            ต้องบอกว่าการศึกษาเมืองไทยนั้นเป็นการศึกษาที่อาจจะใช้ได้ไม่จริงเพราะให้เด็กๆเรียนตามตำรามากเกินไป ไม่ได้สอนเรื่องของวิธีคิด บางวิชา บางการทดสอบในการเรียนไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้เด็กขาดการเรียนรู้ในเรื่องวิธีคิด ขาดการเรียนรู้ในเรื่องของการทำงาน ขาดการเรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ในการสื่อสาร การตีความและบางครั้งการ เรียนในเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ชุมชนนั้นก็ไม่มีการเรียนเกิดขึ้นจริง ปัจจุบันมีการแข่งขันการเรียนกันสูงมากทำให้เด็กๆหลายคนเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง เกิดความกดดันตั้งแต่เด็ก ส่งผลให้เกิดปัญหาชีวิต เช่น ปัญหาการทำงาน ปัญหาเรื่องการมีน้ำใจ ปัญหาที่เกิดจากความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัว

3. ปัญหาการคมนาคม
            ผมอยากให้เมืองไทยมีการเดินทางเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้ว เราต้องเดินทางจากรถไฟเป็นหลักหรือเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพราะหลายคนที่มาดูดวงมีปัญหาเรื่องหนี้สินจากการซื้อรถ บางคนเงินเดือน 15,000 บาท แต่ต้องซื้อรถและผ่อนรถในราคา 8,000 - 20,000 บาท/เดือน ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลยในการดำเนินชีวิต

            ไม่ได้ชี้ชวนหรือตำหนิติเตียนว่าใครดีใครแย่ แต่ในเมื่อทุกคนรู้แล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นก่อนจากกันไปขอทิ้งท้ายให้ผู้ที่มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้นำในวันที่ 24 มีนาคม 2562 อย่าปล่อยให้สิทธิ์ที่มีในมือเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับ!!!