งานบรรยาย ณ ทัณฑสถานหญิง กรุงเทพมหานคร

            'งานหลวงไม่ให้ขาด... งานราษฎร์ไม่ให้เสีย...' นอกจากการทำหน้าที่หมอดูพยากรณ์ดวงชะตะ ผมยังเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ โดยในวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาผมได้รับเกียรติให้ไปบรรยาย ณ ทัณฑสถานหญิง กรุงเทพมหานคร


บรรยาย ณ ทัณฑสถานหญิง กรุงเทพมหานคร

            ในการบรรยายครั้งนี้ต้องขอบคุณ 'พี่ตวง สาวิกา' พี่ๆเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดีทำให้การบรรยายสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์นะครับ


บรรยาย ณ ทัณฑสถานหญิง กรุงเทพมหานคร

            สำหรับหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นทัณฑสถาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ฯลฯ ที่ต้องการให้ผมไปเป็นวิทยากรบรรยายสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ แล้วพบกันครั้งต่อไป ณ ทัณฑสถานหญิง จังหวัดชลบุรี 24 เมษายน 2562