เหตุใดมนุษย์จึงเกิดมาแตกต่างกัน

            เหตุใดมนุษย์ที่เกิดมาจึงมีความแตกต่างกัน บางคนเกิดมาอาการครบ 32 ในขณะที่บางคนไม่ครบ 32 บางคนเกิดมามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ในขณะที่บางคนเกิดมาพิกลพิการ ร่างกายอ่อนแอ เจ็บออดๆแอดๆ


บุญ กรรมและวาสนาเดิม

            ด้านสติปัญญาและวิธีคิดก็เช่นกัน บางคนเกิดมามีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด บางคนมีความฉลาดทางอารมณ์ ในขณะที่บางคนเกิดมาโง่ดักดาน เกิดมาพร้อมอารมณ์ของความโทสะ บางคนฝึกฝนตัวเองไม่นานก็พัฒนาแบบก้าวกระโดด บางคนต้องใช้ความพยายามที่มากขึ้นและบางคนพัฒนาตัวเองแทบตายก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มาก
            ด้านสภาพแวดล้อมและสังคม สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทำให้มีชีวิตที่แตกต่างกัน บางคนเกิดในสังคมที่ดี มีพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่อย่างดี มีฐานะที่ดี ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง ในขณะที่บางคนเกิดในสังคมที่ไม่ดี ครอบครัวแตกแยก มีแต่ปัญหาเข้ามาพัวพัน

            รวมถึงเรื่องของกำลังใจ ความเข้มแข็งและความอ่อนแอที่แตกต่างกัน

            คำตอบของปริศนาน่าจะเป็นเรื่อง 'บุญกรรมและวาสนาเดิม' บุญบารมีและวาสนาเดิมนั้นสะสมกันมาข้ามภพข้ามชาติ บางคนเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบแต่สามารถพัฒนาตัวเองได้ บางคนเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็พ่ายแพ้ตัวเอง บางคนเกิดมาสมบูรณ์แบบแล้วก็สามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองแบบไร้ขีดจำกัด บางคนเกิดมาสมบูรณ์แบบแต่กลับตกต่ำลงและบางคนเกิดมาแบบไหนก็เป็นแบบนั้น (เสมอต้นเสมอปลาย)
            ทุกคนล้วนแล้วแต่มีบุญและเวรกรรม จิตดวงเดิม ความรู้สึกเดิม วาสนาเดิม จึงเป็นตัวกำหนดทำให้มนุษย์มีวันเดือนปีเกิดที่แตกต่างกัน ทำให้มนุษย์แต่ละคนมีรหัสชีวิตของตัวเองเพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการชี้วัดเส้นทางหรือวิบากกรรม รวมถึงการดูพรสวรรค์จากรหัสชีวิตร่วมด้วย

            'เก่งเท่ากัน ฉลาดเท่ากัน แต่ผลลัพธ์แตกต่างกัน'

            คำตอบในเรื่องนี้คืออะไร ถ้าไม่ใช่บุญกรรมวาสนาเดิมที่เคยทำมาหรือกำลังใจที่สะสมกันมาแบบข้ามภพข้ามชาติ แต่คำตอบนี้อาจจะไม่สำคัญถ้ามนุษย์เข้าใจในกฎไตรลักษณ์ กฎของความธรรมดา กฎของความพึงพอใจในตัวเอง ทั้งหมดทั้งมวลก็คือ กฎของธรรมชาติ

            แต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ควรทำต่อไปก็คือ การฝึกฝนขัดเกลาสติปัญญา การเรียนรู้พัฒนา การมีความเชื่อที่ถูกต้องเพื่อให้ชาตินี้ภพนี้ดีกว่าเดิม มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม มีความสุขที่มากกว่าเดิม

            ถ้าชาติหน้ามีจริง เราก็เตรียมความพร้อมเพื่อให้ชาติหน้านั้นดีกว่าชาตินี้ยิ่งๆขึ้นไป... ด้วยรักและศรัทธา อาจารย์โจ ไลฟ์โค้ช