เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนอารมณ์ เปลี่ยนสภาวะจิตใจ แล้วชีวิตจะเจอทางออก

            ในชีวิตคนเรานั้นกว่าจะเริ่มตระหนักได้ กว่าจะเริ่มคิดได้ก็ต้องรอให้ถึงเวลาที่เผชิญปัญหาหนักๆหรือสิ่งนั้นๆมันเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆ ก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำอะไรก็อาจจะเป็นได้แค่การแนะนำเท่านั้น


เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนอารมณ์ เปลี่ยนสภาวะจิตใจ

            การที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงได้นั้นมันเริ่มต้นจากความคิดและการลงมือทำทีละเล็กละน้อย ค่อยๆแก้ไขปัญหาชีวิตไปทีละด้าน
            ปัญหาชีวิตนั้นมีมากมาย มันไม่ใช่แค่เรื่องเงิน เรื่องงานหรือแค่เรื่องความรัก แต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือ 'วิธีคิด' ปัญหาคือเรื่องจิตใจที่สับสน กังวลแล้วก็คิดๆๆ คิดมากจนสับสน คิดจนทำให้ไม่รู้สาเหตุ ไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหา
            เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนอารมณ์ เปลี่ยนสภาวะจิตใจ ถอยออกมามองตัวเองใหม่ ทำความรู้จักตัวเองให้มากที่สุด ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น ถ้ายังคิดไม่ออกก็ลองปรึกษาผู้รู้ ปรึกษาครูบาอาจารย์ แล้วท่านจะเจอทางออกครับ