บรรยายพิเศษในหัวข้อเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

            ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งจากงานบรรยายพิเศษในหัวข้อ 'เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน' ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยผม อาจารย์โจ ไลฟ์โค้ช รับหน้าที่เป็นวิทยากร ขอบคุณคณาจารย์ ทีมงานและน้องๆวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีที่ช่วยให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับ


บรรยายพิเศษ ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

บรรยายพิเศษ ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

บรรยายพิเศษ ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

บรรยายพิเศษ ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี