บรรยายพิเศษในหัวข้อ CRM และ CEM ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

            งานบรรยายพิเศษในหัวข้อ 'กลยุทธ์การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า' (CRM) และ 'กลยุทธ์ในการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า' (CEM) ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562


กลยุทธ์การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า - กลยุทธ์ในการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า

            ในการบรรยายครั้งนี้ต้องขอขอบคุณพี่แจ๊คกี้ (มาเลเซีย), พี่น้ำอ้อย (กทม.) และน้องแบงค์ ภูริทัต จาริกานนท์ (นักฟุตบอลทีมประจวบฯ) ที่สนับสนุนการเดินทาง รวามทั้งขอบคุณท่านอาจารย์ น้องๆนักศึกษาและทีมงานทุกๆท่านที่อำนวยความสะดวกให้การบรรยายครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับ...