บรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี

            24 กรกฎาคม 2562 บรรยายพิเศษหัวข้อ 'พลังความรัก ครอบครัว ความสำเร็จอยู่กับตัว เริ่มต้นที่ความคิด' ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี สนับสนุนโดย อบจ.ชลบุรี ผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน


บรรยาย ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี

บรรยาย ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี

บรรยาย ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี

บรรยาย ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี

บรรยาย ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี


            ในการบรรยายครั้งนี้นอกจากอาจารย์โจจะได้กลับมาเยือนถิ่นเก่าแล้ว ยังได้รับเกียรติจาก 'ครูพี่ณัฐ Cinderella Man' และ 'อ.แหยม HR ฮาอีหลี' สองนักพูดระดับแนวหน้าของเมืองไทยมาสร้างแรงบันดาลใจและเสียงหัวเราะให้น้องๆที่น่ารักได้ฟังกัน