48 - 84 เลขแห่งการวิวาทและความล้มเหลว

            ลำดับคู่ตัวเลข 48 - 84 เลขแห่งวิวาทะและความล้มเหลว เลข 4 คือ ดาวพุธ (ธาตุน้ำ) สื่อถึง "การเจรจา" เลข 8 คือ ดาวราหู (ธาตุลม) สื่อถึง "ความลุ่มหลงมัวเมา" เมื่อรวมเลข 48 - 84 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นคู่แห่งวิวาทะ ความขัดแย้งและโชคร้าย


ความหมายเลข 48 - 84

            อิทธิพลของคู่ตัวเลข 48 - 84 ส่งเสริมในด้านอารมณ์ที่รุนแรง ดึงดูดเรื่องร้ายๆ ถูกหลอก ถูกโกง เห็นผิดเป็นชอบ การเงินติดขัดรุนแรง ทำอะไรก็มักจะไม่ประสบความสำเร็จ โรคร้ายรุมเร้า คำพูดมีปัญหา พูดจาไม่เข้าหู เกิดคดีความ ชีวิตล้มละลาย