58 - 85 เลขแห่งความย้อนแย้ง เห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

            ลำดับคู่ตัวเลข 58 - 85 เลขแห่งความย้อนแย้ง เลข 8 คือ ดาวพฤหัสบดี (ธาตุดิน) สื่อถึง ‘สติปัญญาและการเรียนรู้’ เลข 8 คือ ดาวราหู (ธาตุลม) สื่อถึง ‘ความเจ้าเล่ห์ลุ่มหลง’ เมื่อรวมเลข 58 85 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นการสะท้อนคุณค่าของธรรมะและอธรรมที่มีความย้อนแย้ง


ความหมายของเลข 58 -85

            อิทธิพลของเลข 58 - 85 ส่งผลในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดที่ย้อนแย้งกัน เห็นถูกเป็นผิด เห็นผิดเป็นชอบ เข้าตำราเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ดึงดูดคนไม่ดีเข้ามาในชีวิต ถูกหลอก ถูกโกง ถูกเอารัดเอาเปรียบ ความรักมีปัญหา ชอบเที่ยวกลางคืน ดื่มเหล้าเมามาย ฉลาดในทางที่ไม่ถูกไม่ควร