ความหมายของเลข 05 - 50 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 05 - 50 จัดอยู่ในกลุ่มเลขอันตราย "โซนสีแดง" ที่ไม่ควรมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยเลข 0 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวมฤตยู" หรือ "ดาวยูเรนัส" (ไม่มีธาตุ) และเลข 5 คือ "ดาวพฤหัสบดี" (ธาตุดิน) หมายถึง สติปัญญา การเรียนรู้ ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและคุณธรรม


ความหมายของเลข 05 - 50 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 05 - 50
อิทธิพลของเลข 05 - 50 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนมีความรู้ แต่ยังไม่ถึงขั้นมีปัญญา เหมือนกบในกะลาที่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้ว หัวโบราณคร่ำครึ ไม่ยอมรับแนวทางหรือความคิดเห็นคนอื่นง่ายๆ เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง คิดว่าตนเองถูกต้องเสมอ ความรักมีปัญหาจนอาจจะต้องอยู่เป็นโสด

ติดต่อสั่งซื้อเบอร์มงคล
สำหรับผู้ที่สนใจรับคำพยากรณ์เบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยศาสตร์ที่แม่นยำที่สุด สามารถส่งข้อความเข้ามาสอบถามได้ฟรีทางไลน์ Joe_chanathan ส่วนผู้ที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้ "เบอร์มงคล" ตรงดวงตามหลักโหราศาสตร์ อาจารย์โจพร้อมเป็นที่ปรึกษาครับ... เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนชีวิต คิดถึงอาจารย์โจ ใช่เลย!!!

ติดต่อสั่งซื้อเบอร์มงคล