วันเดือนปีเกิด ชื่อ & เบอร์โทรศัพท์ มาจากศาสตร์เดียวกัน

ทราบหรือไม่ว่า "วันเดือนปีเกิด" "ชื่อ" (จริง) หรือ "เบอร์โทรศัพท์มือถือ" ล้วนมีพื้นฐานมาจากศาสตร์เดียวกันนั่นคือ "ศาสตร์ตัวเลข" ดังนั้น "วันเดือนปีเกิด" "ชื่อ" และ "เบอร์โทรศัพท์มือถือ" จึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และแยกออกจากกันไม่ได้


พยากรณ์วันเดือนปีเกิด ชื่อ เบอร์โทรศัพท์

สำหรับ "วันเดือนปีเกิด" และ "เบอร์โทรศัพท์มือถือ" มีลักษณะทางกายภาพที่เป็นตัวเลขอยู่แล้วจึงพอเข้าใจได้ถึงจุดร่วมตรงนี้ แต่ "ชื่อ" เขียนและสะกดด้วย "พยัญชนะ" หลายคนจึงไม่รู้ว่าสามารถถอดรหัสออกมาเป็นค่าตัวเลขได้ภายใต้ศาสตร์เดียวกันครับ

ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ศาสตร์ตัวเลขในการพยากรณ์ดวงชะตาจะต้องสามารถดูได้ทั้ง "วันเดือนปีเกิด" "ชื่อ" และ "เบอร์โทรศัพท์มือถือ" (รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวกับตัวเลข) เพราะทั้ง 3 ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เหมือนอวัยวะในร่างกายที่ไม่อาจจะแยกจากกันได้...

ติดต่อสั่งซื้อเบอร์มงคล
สำหรับผู้ที่สนใจรับคำพยากรณ์เบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยศาสตร์ที่แม่นยำที่สุด สามารถส่งข้อความเข้ามาสอบถามได้ฟรีทางไลน์ Joe_chanathan ส่วนผู้ที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้ "เบอร์มงคล" ตรงดวงตามหลักโหราศาสตร์ อาจารย์โจพร้อมเป็นที่ปรึกษาครับ... เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนชีวิต คิดถึงอาจารย์โจ ใช่เลย!!!

ติดต่อสั่งซื้อเบอร์มงคล