ฮวงจุ้ยเสาไฟฟ้าหน้าบ้าน

บ้านที่มีเสาไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าในลักษณะที่ไม่ชิดซ้ายหรือชิดขวาเข้าใกล้มุมรั้วนั้น หากด้านบนเสาไฟไม่มี "หม้อแปลง" หรือ "สายไฟฟ้าแรงสูง" ก็จะไม่เกิดการปล่อยคลื่นแม่เหล็กออกมา เบื้องต้นจึงนับได้ว่าเสาไฟฟ้าแบบนี้จะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยโดยตรง


เสาไฟฟ้าหน้าบ้าน

แต่ลักษณะเสาไฟฟ้าที่ตั้งโดดเด่นอยู่เพียงลำพังอาจทำให้จินตนาการคล้าย "ธูปดอกเดียว" ที่ปักลงบนกระถางซึ่งใช้ประกอบพิธีอวมงคล หากเป็นคนที่คิดมากหรือมีความเชื่อในเรื่องโชคลางก็อาจจะทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้ซึ่งนั่นก็เท่ากับผิดหลักฮวงจุ้ยแล้ว

เหนือสิ่งอื่นใดการมีเสาไฟฟ้าตั้งเกะกะอยู่หน้าบ้านยังเป็นการทำลายทัศนียภาพเวลาที่ผู้อาศัยมองออกไปด้านหน้า ดังนั้นในการเลือกซื้อบ้านจึงควรหลีกเลี่ยงการมีเสาไฟฟ้าลักษณะนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องมาหาทางแก้ในภายหลังให้เกิดความยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

ภาพประกอบ: Freepik