ความหมายของเลข 000 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 0 ในทางโหราศาสตร์เป็นตัวแทนของ "ดาวมฤตยู" (ดาวยูเรนัส) เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความพลิกผัน มหัศจรรย์ เหนือธรรมชาติ เมื่อรวม 000 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นชุดตัวเลขแห่งความแปรปรวน ไม่มั่นคง ยิ่งไปพ้องเสียงกับคำว่า "สูญ" ยิ่งทำให้หลายคนไม่ค่อยชอบเลขชุดนี้


ความหมายของเลข 000 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 000 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้ผู้ใช้เป็นคนที่มีจินตนาการแหวกแนว ความคิดลึกล้ำ อยู่เหนือหลักแห่งเหตุและผล เหมาะสำหรับนักวิทยาศาสตร์ (สติเฟื่อง) หมอดู รวมทั้งผู้ที่ต้องใช้จินตนาการแปลกๆล้ำๆ เหมือนดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่

อิทธิพลของเลข 000 ยังสะท้อนพลังด้านลบถึงความไม่มั่นคงและขัดแย้ง ปกติแล้วจึงไม่แนะนำให้ใช้เป็นเลขส่วนบุคคลในเบอร์โทรศัพท์มือถือ แต่สำหรับบริษัท ห้างร้าน องค์กร โรงงาน กิจการขนาดใหญ่ สามารถใช้เลข 000 ในการติดต่อได้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ

ติดต่อสั่งซื้อเบอร์มงคล
สำหรับผู้ที่สนใจรับคำพยากรณ์เบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยศาสตร์ที่แม่นยำที่สุด สามารถส่งข้อความเข้ามาสอบถามได้ฟรีทางไลน์ Joe_chanathan ส่วนผู้ที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้ "เบอร์มงคล" ตรงดวงตามหลักโหราศาสตร์ อาจารย์โจพร้อมเป็นที่ปรึกษาครับ... เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนชีวิต คิดถึงอาจารย์โจ ใช่เลย!!!

ติดต่อสั่งซื้อเบอร์มงคล