ความหมายของเลข 39-93 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 39-93 จัดอยู่ในกลุ่มเลขปลอดภัย "โซนสีเขียว" ที่มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ โดยเลข 3 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวอังคาร" (ธาตุลม) และเลข 9 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวเกตุ" หรือ "ดาวเนปจูน" (ไม่มีธาตุ) หมายถึง พลังแห่งชัยชนะ ความสำเร็จและสิ่งศักดิ์สิทธิ์


ความหมายของเลข 39 - 93 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 39-93 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนเฉลียวฉลาด ไหวพริบปฏิภาณดี ขยันขันแข็ง ตัดสินใจลงมือทำด้วยความรวดเร็ว ได้รับชัยชนะจากการแข่งขัน โชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดฝัน อาจสนใจเทคโนโลยีหรือสิ่งลี้ลับ ลางสังหรณ์แม่นยำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้แคล้วคลาด

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 39-93 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 4 (0x4-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)