เบอร์โทรศัพท์ไม่ดีแก้ไขอย่างไร หาคำตอบง่ายๆ

เกี่ยวกับศาสตร์แห่งตัวเลขนั้นจะว่าไปแล้วมันสามารถแทนค่าหรืออ่านนิสัยใจคอ อ่านดวงชะตา อ่านความเป็นตัวของคุณได้ สังเกตจากการทำนายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยส่วนใหญ่แล้วหมายเลขโทรศัพท์มันจะส่งผลต่อสภาวะทางจิตใจ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าหมายเลขโทรศัพท์มันจะกำหนดชีวิต ความร่ำรวย ความสำเร็จและความมั่งคั่งเสมอไป


เปลี่ยนเบอร์มือถือ

เปรียบเสมือนกับว่าตัวเลขนั้นเป็น "สิ่งมงคล" เป็นจุดเชื่อมโยงพลังดีๆอันเป็นจุดยึดเหนี่ยวของจิตใจเหมือนวัตถุมงคลหรือเครื่องรางนำโชคนั่นเอง เพราะว่าตัวเลขนั้นมันก็คือ ค่าสมมุติที่มนุษย์เรานิยามมันขึ้นมา โดยมนุษย์จะใช้ต่าตัวเลขแทน "ดวงดาว" และมนุษย์นี่แหละเป็นคนกำหนดกฏเกณฑ์ขึ้นมาว่ามันคือสิ่ง "มงคล" นั่นเอง

หากเราไม่มีความเชื่อ ไม่มีความศรัทธาในเรื่องของตัวเลข การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ (และอื่นๆ) มันก็จะไม่ส่งผลต่อตัวเรา ไม่ส่งผลต่อสภาพจิตใจและร่างกาย รวมถึงสังคมรอบข้างของเราด้วย แม้ว่าเราจะใช้เบอร์แย่ๆก็ตามที แต่ผู้คนส่วนใหญ่สังคมไทยนั้นมักจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขกันมาก

แต่ถ้าเกิดท่านทำธุรกิจ ทำกิจการ ทำการค้าการขาย การเลือกวางตัวเลขและการใช้เลขที่จดจำง่ายมันก็จะส่งผลให้ท่านมียอดขายที่ดี ลูกค้าสามารถจำเบอร์ติดต่อของท่านได้ง่ายส่งผลให้การทำธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น อีกทั้งยังเป็นที่ติดตาติดใจว่าเบอร์นี้มันจะต้องเป็นธุรกิจแบบนี้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ของธนาคาร เบอร์องค์กรต่างๆ เบอร์ร้านค้าดังๆ มักจะเป็นเลขที่จำง่ายและมีความหมายที่เป็นมงคล

เฉกเช่นเดียวกัน ถ้าหากเรามีความศรัทธา มีความเชื่อเกี่ยวกับอิทธิพลของเบอร์โทรศัพท์ พลังแห่งความเชื่อและความศรัทธานี้นี่เองที่จะนำพาให้ท่านเราประสบความสำเร็จสมความปรารถนา ถ้าเราเชื่อว่าเลขมงคลนั้นส่งผลต่อชีวิตของเรามันก็จะเป็นสิ่งนั้นๆขึ้นมาทันที

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญนั่นคือการกระทำของเรา รวมถึงวิธีคิด Mind Set การพัฒนาตัวเอง ซึ่งมันจะทำให้การดำเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการงาน การเงิน ความรักและครอบครัวประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคง

สำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่มันไม่ค่อยดีนั้น วิธีแก้ไขมันมีแค่วิธีเดียวและเป็นวิธีที่ง่ายสุดๆนั่นคือการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ถ้าเรารู้สึกว่าเบอร์ที่เราใช้มันไม่ดี ไม่มีความเป็นสิริมงคลหรือเป็นพลังลบ ทางเลือกเดียวนั่นคือการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพราะมันจะทำให้พลังงาน ความรู้สึก ความเชื่อและความศรัทธาเปลี่ยนแปลงไป