ความหมายของเลข 78-87 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 78-87 จัดอยู่ในกลุ่มเลขที่ต้องพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสมในเบอร์โทรศัพท์ ตามตำราเรียกว่า "เลขคู่มิตร" โดยเลข 7 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวเสาร์" (ธาตุไฟ) และเลข 8 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวราหู" (ธาตุลม) หมายถึง สติปัญญา ทรัพย์สินเงินทอง โชคลาภและอำนาจบารมี


ความหมายของเลข 78-87 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 78-87 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนเฉลียวฉลาด รู้เท่าทันคน วางแผนเก่ง คิดการใหญ่ มองการณ์ไกล เจรจาวางแผนอย่างมีชั้นเชิง มีชัยเหนือคู่แข่งขัน ความสำเร็จรออยู่เบื้องหน้า กระตุ้นกระแสการเงินให้ไหลลื่น

บรรดาสายเสี่ยงโชคทั้งหลายบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลขคู่นี้!!!

แม้ว่าเลข 78-87 จะเป็นเลขมงคล แต่อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าจะต้องพิจารณาใช้อย่างเหมาะสม การใช้เลขนี้เพื่อหวังโชคลาภเพียงอย่างเดียวอาจทำให้กลายเป็นคนหน้ามืดตามัว คิดแต่จะเสี่ยงๆๆๆโชค ไม่ทำมาหากิน

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 78-87 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 5 หรือ 6 (0x5-xxx-xxxx, 0x6-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)