ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในจีน ศูนย์รวมแห่งวัดพุทธ อารามเต๋าและวัดขงจื๊อ

            ในสมัยโบราณนั้นทุกๆปีจักรพรรดิจะต้องประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่บ้านเมือง โดยยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 ลูกนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 สายคือ ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาและยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ทางลัทธิเต๋า แต่ถึงแม้จะมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนก็ตาม ในความเป็นจริงนั้นบนยอดเขาก็มีทั้งวัดพุทธ อารามเต๋าและวัดขงจื๊อตั้งอยู่รวมกันจนแยกไม่ออก ส่วนในปัจจุบันยอดเขาทั้ง 9 ลูกนอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชั้นนำจีนที่หลายคนอยากเดินทางไปสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตครับ ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก: www.planet789.com


เขาไท่ซาน (Mount Tai: Tai Shan) @ www.chinakungfus.com

เขาไท่ซาน (Mount Tai: Tai Shan)
            ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าตั้งอยู่ในเมืองไท่อาน มณฑลซานตง เขาไท่ซาน (ไท้ซัว) ถือเป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาภูเขาทั้ง 9 ลูก จึงถูกยกให้เป็นราชาแห่งขุนเขา โดยยอดเขาสูงสุดของเขาไท่ซานเรียกว่ายอดจักรพรรดิหยก


เขาหัวซาน (Mount Hua: Hua Shan) @ www.flickr.com

เขาหัวซาน (Mount Hua: Hua Shan)
            ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าตั้งอยู่ในมณฑลส่านซี เขาหัวซาน (ฮั้วซัว) ขึ้นชื่อเรื่องความสูงชันโดยลักษณะจะเป็นแนวผาทิ้งตัวลงเป็นเส้นตรงที่ดูน่าหวาดเสียวยิ่งนัก ในนวนิยายจีนกำลังภายในสำหนักหัวซานซึ่งตั้งอยู่ด้านบนเขามักจะได้รับการยกย่องให้เป็นสำนักแห่งคุณธรรม


เขาเหิงซานเหนือ (Mount Heng: Heng Shan) @ www.paulchong.net

เขาเหิงซานเหนือ (Mount Heng: Heng Shan)
            ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลซานซี เขาเหิงซาน (เฮ้งซัว) ถูกยกให้เป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในสมัยราชวงศ์โจว บนเขาเป็นที่ตั้งของวัดโบราณ 18 แห่ง แต่ที่น่าสนใจที่สุดเห็นจะเป็นวัดเสวียนคงซึ่งตั้งอิงอยู่กับแนวผา


เขาเหิงซานใต้ (Mount Heng: Heng Shan) @ www.zjj.org

เขาเหิงซานใต้ (Mount Heng: Heng Shan)
            ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าตั้งอยู่ในมณฑลหูหนาน เขาเหิงซาน (เฮว้งซัว) ชาวจีนเรียกว่าหนานเยว่ซาน (Nanyue) ที่แปลว่าภูเขาใต้ บนยอดเขาเหิงซานใต้จะมีหิมะปกคลุมตลอดเกือบทั้งปี ส่วนที่ด้านล่างจะเป็นที่ตั้งของวัดโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีน


เขาซงซาน (Mount Song: Song Shan) @ www.chinatours.de

เขาซงซาน (Mount Song: Song Shan)
            ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าในมณฑลเหอหนาน เขาซงซาน (ซงซัว) ประกอบด้วยยอดเขาสำคัญ 3 แห่ง โดยบนเขาเป็นที่ตั้งของวัดเส้าหลินอันโด่งดัง ในนวนิยายกระบี่เย้ยยุทธจักรเขาซงซานเป็นที่ตั้งของสำนักซงซานของจ้อแหน้เซี้ยงจอมวายร้าย


เขาเอ๋อเหมยซาน (Mount Emei: Emei Shan) @ www.windhorsetour.com

เขาเอ๋อเหมยซาน (Mount Emei: Emei Shan)
            ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาตั้งอยู่ในมณฑลเสฉวน เอ๋อเหมยซานเป็นสถานที่ซึ่งพระสมันตภัทรโพธิสัตว์เคยสถิตอยู่ ในนวนิยายจีนกำลังภายในนั้นเขาเอ๋อเหมยซานเป็นที่ตั้งของสำนักง้อไบ๊ (สำนักนางชี) เขาเอ๋อเหมยซานจึงมีภาพลักษณ์ของสตรีที่สงบอ่อนโยน


เขาผู่ถัวซาน (Mount Putuo: Putuo Shan) @ www.zhoushan.gov.cn

เขาผู่ถัวซาน (Mount Putuo: Putuo Shan)
            ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาตั้งอยู่บริเวณทะเลตงไห่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ผู่ถัวซานเป็นสถานที่สถิตองค์เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือกันมากที่สุด ผู้ที่นับถือศรัทธาในองค์เจ้าแม่กวนอิมจากทั่วโลกจึงปรารถนาไปสักการะให้ได้สักครั้ง


เขาจิ่วหัวซาน (Mount Jiuhua: Jiuhua Shan) @ www.keyword-suggestions.com

เขาจิ่วหัวซาน (Mount Jiuhua: Jiuhua Shan)
            ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาตั้งอยู่ในมณฑลอันฮุย เขาจิ่วหัวซานประกอบด้วยเขา 99 ยอด ในอดีตเรียกว่าหลิงหยาง เขาจิ่วหัวซานเป็นสถานที่ซึ่งพระสมันตภัทรโพธิสัตว์เคยสถิต กล่าวกันว่ากวีเอกหลี่ไป๋เคยเดินทางมายังจิ่วหัวซานและบรรยายถึงความงามเอาไว้


เขาอู่ไถซาน (Mount Wutai: Wutai Shan) @ www.visitourchina.com

เขาอู่ไถซาน (Mount Wutai: Wutai Shan)
            ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาในมณฑลซานซี อู่ไถซานเป็นสถานที่ซึ่งพระสมันตภัทรโพธิสัตว์เคยสถิตเช่นกัน ชื่ออู่ไถซานหมายถึงภูเขาห้าหอ (Five Flat Peaks) อันมีที่มาจากยอดเขาทั้ง 5 แห่งของอู่ไถซานประกอบด้วยยอดเขาเหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกและตะวันตก