พิธีบวงสรวงบัตรพลี "องค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช" บริษัท อจินไตย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากพิธีบวงสรวงบัตรพลี "องค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช" บริษัท อจินไตย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย "บอสลิซ่า" (คุณภิญญาพัชร์ ธีรพิริยากรณ์) โค้ชณัน พี่เดียร์และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ขอให้กิจการงานดี ร่ำรวยเป็นเศรษฐี มีความสุขสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่าง สมปรารถนา โชคดีตลอดไป


พิธีบวงสรวงบัตรพลี องค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช บริษัท อจินไตย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยบอสลิซ่า (คุณภิญญาพัชร์ ธีรพิริยากรณ์)

พิธีบวงสรวงบัตรพลี องค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช บริษัท อจินไตย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยบอสลิซ่า (คุณภิญญาพัชร์ ธีรพิริยากรณ์)

พิธีบวงสรวงบัตรพลี องค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช บริษัท อจินไตย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยบอสลิซ่า (คุณภิญญาพัชร์ ธีรพิริยากรณ์)

พิธีบวงสรวงบัตรพลี องค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช บริษัท อจินไตย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยบอสลิซ่า (คุณภิญญาพัชร์ ธีรพิริยากรณ์)

พิธีบวงสรวงบัตรพลี องค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช บริษัท อจินไตย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยบอสลิซ่า (คุณภิญญาพัชร์ ธีรพิริยากรณ์)


พิธีบวงสรวงบัตรพลี องค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช บริษัท อจินไตย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยบอสลิซ่า (คุณภิญญาพัชร์ ธีรพิริยากรณ์)

พิธีบวงสรวงบัตรพลี องค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช บริษัท อจินไตย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยบอสลิซ่า (คุณภิญญาพัชร์ ธีรพิริยากรณ์)

พิธีบวงสรวงบัตรพลี องค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช บริษัท อจินไตย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยบอสลิซ่า (คุณภิญญาพัชร์ ธีรพิริยากรณ์)

พิธีบวงสรวงบัตรพลี องค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช บริษัท อจินไตย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยบอสลิซ่า (คุณภิญญาพัชร์ ธีรพิริยากรณ์)

ติดต่องานบวงสรวงและพิธีกรรม
• โทรศัพท์: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe