ความหมายของเลข 05-50 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 05-50 จัดอยู่ในกลุ่มเลขอันตราย "โซนสีแดง" ที่ไม่ควรมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยเลข 0 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวมฤตยู" หรือ "ดาวยูเรนัส" (ไม่มีธาตุ) และเลข 5 คือ "ดาวพฤหัสบดี" (ธาตุดิน) หมายถึง สติปัญญา การเรียนรู้ ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและคุณธรรม


ความหมายของเลข 05-50 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 05-50 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนมีความรู้ แต่ยังไม่ถึงขั้นมีปัญญา เหมือนกบในกะลาที่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้ว หัวโบราณคร่ำครึ ไม่ยอมรับแนวทางหรือความคิดเห็นคนอื่นง่ายๆ เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง คิดว่าตนเองถูกต้องเสมอ ความรักมีปัญหาจนอาจจะต้องอยู่เป็นโสด