พระศิวะ มหาเทพแห่งการปกปักรักษา

"พระศิวะ" หรือ "พระอิศวร" มหาเทพเจ้าผู้ปกปักรักษาสรรพชีวิตและทำลายล้างความชั่วร้ายในจักรวาล พระศิวะเป็นหนึ่งในมหาตรีมูรติผู้อยู่บนจุดสูงสุดและยังเป็นเทพแห่งคีตา (ดนตรีและการร่ายรำ) ตามคติพราหมณ์-ฮินดู


พระศิวะ มหาเทพแห่งการปกปักรักษา

พระศิวะเป็นบิดาของพระพิฆเนศที่กำเนิดจากพระปารวตี (พระแม่อุมาเทวี) ใบหน้าของพระองค์มีความงดงาม หน้าผากมีรูปจันทร์เสี้ยวและดวงตาที่สาม สามารถมองเห็นอดีตและอนาคตได้

ที่คอของพระศิวะมีงูพิษประดับเอาไว้ เล่ากันว่านักบวชผู้หนึ่งส่งงูพิษมาทำร้ายพระองค์ แต่งูพิษถูกสยบอย่างง่ายดายแล้วนำมาคล้องคอ เนื่องจากนักบวชโกรธแค้นที่ภรรยาของเขาหลงใหลความงดงามของพระศิวะ

พระศิวะเป็นเทพผู้เปี่ยมด้วยพลังอำนาจที่ทำลายได้ทุกสรรพสิ่ง ได้รับการกล่าวว่า "ผู้ทำลาย" ด้วยการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งมวลให้มลายหายไปแล้วก่อเกิดความสิริมงคล พระองค์จึงเป็นที่เกรงกลัวของอสูรและความชั่วร้าย

เชื่อว่าพระศิวะประทานพรวิเศษแก่ผู้กระทำความดี เมื่อประกอบพิธีบวงสรวงขอพร พระองค์จะบันดาลให้สมปรารถนา แต่หากผู้ที่ได้รับพรไปแล้วประพฤติผิดแผกไปจากคุณความดี พระองค์จะทำลายให้เกิดความวิบัติ

บทสวดบูชาพระศิวะ
• โอม นะมัส ศิวายะ (สามจบ)

บทสรรเสริญพระศิวะ
• โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม สัมสาระสารัม ภุชะเคน ทระหารัม สะทาวะสันตัม หะริทะยาระวินเท ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ