Harmenstone สร้อยข้อมือหินเสริมพลัง 12 ราศี

สร้อยข้อมือหินมงคลเสริมดวง 12 ราศี ภายใต้แบรนด์ฮาร์เม็นสโตน (Harmenstone) คัดสรรค์อัญมณีหายากจากทั่วทุกมุมโลก ดีไซน์ให้เหมาะสมสำหรับคนแต่ละราศีโดยเฉพาะเพื่อมอบเป็นของขวัญล้ำค่าในปี 2020 (สนใจเซ็ตสร้อยข้อมือหินเสริมดวง 12 ราศี หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Harmenstone Thailand)


สร้อยข้อมือหินมงคลเสริมดวง 12 ราศี

ราศีมังกร (15 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์)
• เซ็ตสร้อยข้อมือเสริมพลังแห่งจินตนาการ ความสร้างสรรค์และการปลดปล่อยความปรารถนาอันแรงกล้าออกมา ประกอบด้วยหิน Aurora Quartz (สร้างแรงบันดาลใจและมองโลกในแง่ดี), Red Tiger Eye (เสริมความกล้าและกำลังวังชาในการเผชิญหน้า), Onyx (เสริมสติปัญญา การคาดการณ์และรู้เท่าทันความคิดคน)


สร้อยข้อมือหินมงคลเสริมดวง 12 ราศี

ราศีกุมภ์ (13 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม)
• เซ็ตสร้อยข้อมือเสริมพลังแห่งความก้าวหน้า ความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองและการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ประกอบด้วยหิน Lapis Lazuli (เสริมพลังอำนาจและเกียรติอันสูงส่ง), Blue Tiger Eye (เสริมความสงบนิ่ง ความมีสติและความมั่นคงทางจิตใจ), Labradorite (ความงดงามราวกับมีเวทมนตร์)


สร้อยข้อมือหินมงคลเสริมดวง 12 ราศี

ราศีมีน (15 มีนาคม - 13 เมษายน)
• เซ็ตสร้อยข้อมือเสริมพลังทางความคิดและการรังสรรค์สิ่งแปลกใหม่ ประกอบด้วยหิน Phantom Amethyst (เสริมสติปัญญาและความมั่นใจ), Blue Tiger Eye (เสริมความสงบนิ่ง ความมีสติและความมั่นคงทางจิตใจ), Moonstone (พลังแห่งรักและเสน่ห์), Red Tiger Eye (เสริมความกล้าและกำลังวังชาในการเผชิญหน้า), Lava (ความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ), Howlite (ขจัดความเครียด ปรับสภาพอารมณ์และจิตใจ), Labradorite (ความงดงามราวกับมีเวทมนตร์), Aurora Quartz (สร้างแรงบันดาลใจและมองโลกในแง่ดี)


สร้อยข้อมือหินมงคลเสริมดวง 12 ราศี

ราศีเมษ (14 เมษายน -14 พฤษภาคม)
• เซ็ตสร้อยข้อมือเสริมโชคลาภและความมุมานะ นำพาให้ประสบความสำเร็จลุล่วงสมดังปรารถนา ประกอบด้วยหิน Onyx (เสริมสติปัญญา การคาดการณ์และรู้เท่าทันความคิดคน), Red Tiger Eye (เสริมความกล้าและกำลังวังชาในการเผชิญหน้า), Blue Tiger Eye (เสริมความสงบนิ่ง ความมีสติและความมั่นคงทางจิตใจ)


สร้อยข้อมือหินมงคลเสริมดวง 12 ราศี

ราศีพฤษภ (15 พฤษภาคม -14 มิถุนายน)
• เซ็ตสร้อยข้อมือเสริมความสำเร็จ ความมานะพยายามและการระลึกตัวตน ประกอบด้วย Gold Rutile Quartz (เสริมความมั่งคั่ง), Black Rutile Quartz (พลังแห่งการปกป้องคุ้มครองจากภยันตราย), Phantom Amethyst (กระตุ้นการดำเนินงานตามเป้าหมายให้ลุล่วง), Moonstone (พลังแห่งรักและเสน่ห์)


สร้อยข้อมือหินมงคลเสริมดวง 12 ราศี

ราศีเมถุน (15 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม)
• เซ็ตสร้อยข้อมือเสริมความสงบบ่มเพาะศักยภาพทางร่างกายและจิตใจให้มั่นคงแข็งแกร่งพร้อมรับทุกสถานการณ์ ประกอบด้วยหิน Blue Tiger Eye (เสริมความสงบนิ่ง ความมีสติและความมั่นคงทางจิตใจ), Original Tiger Eye (เสริมสติปัญญา ความคิดและจินตนาการ), Howlite (ขจัดความเครียด ปรับสภาพอารมณ์และจิตใจ)


สร้อยข้อมือหินมงคลเสริมดวง 12 ราศี

ราศีกรกฏ (17 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม)
• เซ็ตสร้อยข้อมือเสริมโชคลาภ ความมั่งคั่งและแรงกระตุ้นสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วย Gold Rutile Quartz (เสริมความมั่งคั่ง), Phantom Amethyst (กระตุ้นการดำเนินงานตามเป้าหมายให้ลุล่วง), Blue Tiger Eye (เสริมความสงบนิ่ง ความมีสติและความมั่นคงทางจิตใจ), Garnet (เสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่ง)


สร้อยข้อมือหินมงคลเสริมดวง 12 ราศี

ราศีสิงห์ (17 สิงหาคม - 16 กันยายน)
• เซ็ตสร้อยข้อมือเสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับทุกสถานการณ์ ประกอบด้วย Original Tiger Eye (ฟื้นฟูจิตใจให้แข็งแกร่งเหนือสิ่งอื่นใด), Onyx (เสริมสติปัญญา การคาดการณ์และรู้เท่าทันความคิดคน), Red Tiger Eye (เสริมความกล้าและกำลังวังชาในการเผชิญหน้า), Aventurine (จินตนาการไร้ขีดจำกัดและการเจรจา), Carmine Quartz (เสริมความรักและพัฒนาความสัมพันธ์)


สร้อยข้อมือหินมงคลเสริมดวง 12 ราศี

ราศีกันย์ (17 กันยายน - 17 ตุลาคม)
• เซ็ตสร้อยข้อมือเสริมพลังใจและกระตุ้นให้พร้อมเผชิญหน้ากับทุกปัญหาที่เข้ามา ประกอบด้วย Blue Tiger Eye (เสริมความสงบนิ่ง ความมีสติและความมั่นคงทางจิตใจ), Red Tiger Eye (เสริมความกล้าและกำลังวังชาในการเผชิญหน้า), Original Tiger Eye (ฟื้นฟูจิตใจให้แข็งแกร่งเหนือสิ่งอื่นใด), Aurora Quartz (สร้างแรงบันดาลใจและมองโลกในแง่ดี), Garnet (เสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่ง)


สร้อยข้อมือหินมงคลเสริมดวง 12 ราศี

ราศีตุลย์ (18 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน)
• เซ็ตสร้อยข้อมือเสริมความมั่นคงแน่วแน่และการควบคุมจิตใจให้หนักแน่น ประกอบด้วย Aurora Quartz (สร้างแรงบันดาลใจและมองโลกในแง่ดี), Hematite (พลังแห่งความแคล้วคลาดและการค้นพบสิ่งใหม่ๆ), Aventurine (จินตนาการไร้ขีดจำกัดและการเจรจา), Polished Onyx (ดึงดูดโชคลาภและคาดการณ์อนาคต)


สร้อยข้อมือหินมงคลเสริมดวง 12 ราศี

ราศีพิจิก (17 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม)
• เซ็ตสร้อยข้อมือเสริมความรู้สึกที่ขาดหายไปและการเติมเต็มในทุกความหมาย ประกอบด้วย Aurora Quartz (สร้างแรงบันดาลใจและมองโลกในแง่ดี), Red Tiger Eye (เสริมความกล้าและกำลังวังชาในการเผชิญหน้า), Onyx (เสริมสติปัญญา การคาดการณ์และรู้เท่าทันความคิดคน), Hematite (พลังแห่งความแคล้วคลาดและการค้นพบสิ่งใหม่ๆ)


สร้อยข้อมือหินมงคลเสริมดวง 12 ราศี

ราศีธนู (16 ธันวาคม - 14 มกราคม)
• เซ็ตสร้อยข้อมือเสริมความก้าวหน้า มั่นคง ต้อนรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาด้วยความมั่นใจเต็มร้อย ประกอบด้วยหิน Carmine Quartz (เสริมความรักและพัฒนาความสัมพันธ์), Hematite (พลังแห่งความแคล้วคลาดและการค้นพบสิ่งใหม่ๆ), Aurora Quartz (สร้างแรงบันดาลใจและมองโลกในแง่ดี), Original Tiger Eye (เสริมสติปัญญา ความคิดและจินตนาการ)