ฤกษ์คลอด กำหนดดวงชะตาเป็นของขวัญให้ลูก

หากความฝันของพ่อแม่คือการให้ลูกมีชีวิตที่ดี นอกเหนือจากการอบรมเลี้ยงดูให้ลูกเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพแล้ว ยังมีปัจจัยในด้านความเชื่อที่พ่อแม่สามารถทำได้ตั้งแต่ก่อนที่ลูกจะเกิด


ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์มงคล กำหนดฤกษ์คลอด

ปัจจัยที่ว่านี้ คือ "ฤกษ์คลอด" โดยฤกษ์คลอดที่มีความมงคลและเหมาะสมจะเป็นสิ่งเฉพาะของแต่ละคน ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวจึงไม่สามารถวาดออกมาเป็นแผนผังแล้วใช้ร่วมกันได้

ดังจะเห็นได้ว่า "แม้จะเกิดวันเวลาเดียวกัน แต่ดวงชะตากลับต่างกันอย่างสุดขั้ว"

การคลอดลูกด้วยวิธีผ่าตัดเพื่อให้ตรงตาม "ฤกษ์ยามมงคล" ไม่ใช่การคลอดที่ฝืนธรรมชาติ แต่เป็นการเลือกช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่สุดให้ลูกที่กำลังจะได้ออกมาสัมผัสโลก

ปัจจัยที่ใช้กำหนดฤกษ์ยามสำหรับการผ่าคลอด ได้แก่ ฐานวันเวลาที่จะทำการผ่าคลอด พื้นดวงชะตาของพ่อแม่ สุขภาพของแม่และลูกในครรภ์ (ตามคำวินิจฉัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ)

เมื่อได้ทั้งสามปัจจัยนี้แล้วจึงทำการคำนวณเพื่อหาฤกษ์ยามที่ดีที่สุดออกมา

สุดท้ายนี้ขอฝากเอาไว้ว่า "อย่ามองฤกษ์คลอดเป็นเรื่องงมงาย"

แต่อยากให้มองว่าฤกษ์คลอดเป็นการมอบของขวัญสุดล้ำค่าที่เรียกว่า "รหัสชีวิต" โดยรหัสชีวิตนี้จะกลายเป็นพื้นฐานที่กำหนดดวงชะตาชีวิตของลูกตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันสุดท้าย