สิ่งของมงคลไหว้เจ้าในวันตรุษจีน อาหาร ผลไม้ ขนม

ธรรมเนียมโบราณเมื่อถึงวันตรุษจีนของชาวจีนและผู้มีเชื้อสายจีนคือการนำอาหาร ผลไม้และขนมมาตั้งโต๊ะไหว้เจ้าตามความเชื่อก่อนจะตบท้ายด้วยการจุดประทัดเอาฤกษ์เอาชัย แม้หลายคนจะรู้ว่าต้องใช้อาหาร ผลไม้และขนมอะไรมาไหว้เจ้าบ้าง แต่มีคนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องใช้สิ่งเหล่านี้


ของมงคลไหว้เจ้าในวันตรุษจีน

ชาวจีนนั้นมีความเชื่อกันว่าทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติล้วนมีความหมายในตัวของมันเอง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ผลไม้และขนมต่างๆ ทุกสิ่งล้วนมีความหมายในตัวเองทั้งสิ้น วันนี้อาจารย์โจจึงขอนำเสนอความหมายที่แฝงอยู่ในสิ่งของชนิดต่างๆที่ใช้ในการไหว้เจ้าในวันตรุษจีนกันนะครับ


อาหารมงคลไหว้เจ้าในวันตรุษจีน

ความหมายของอาหารมงคลไหว้เจ้า
• ไก่ - ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
• เป็ด - สิ่งบริสุทธิ์
• ปลา - เหลือกินเหลือใช้
• หมู - อุดมสมบูรณ์
• หมึก - เหลือกินเหลือใช้
• หมี่ซั่ว - อายุยืนยาว
• เม็ดบัว - การมีบุตรชายมาก
• ถั่วตัด - แท่งเงิน
• สาหร่ายทะเล - มั่งคั่งร่ำรวย
• หน่อไม้ - ร่ำรวยผาสุก


ผลไม้มงคลไหว้เจ้าในวันตรุษจีน

ความหมายของผลไม้มงคลไหว้เจ้า (เพิ่มเติม)
• กล้วย - กวักโชคลาภ
• แอปเปิ้ล - ความสันติสุข
• สาลี่ - เงินทองไหลมา
• ส้ม (สีทอง) - ความสวัสดีมหามงคล
• องุ่น - ความเพิ่มพูน
• สับปะรด - มีโชคลาภ


ขนมมงคลไหว้เจ้าในวันตรุษจีน

ความหมายของขนมมงคลไหว้เจ้า
• ขนมสาลี่ - รุ่งเรืองเฟื่องฟู
• ซาลาเปา (หมั่นโถว) - โชคดี
• ขนมจันอับ - มีความสุขตลอดไป
• ขนมเทียน - ความเจริญรุ่งเรือง
• ขนมเข่ง - ความหวานชื่น
• ขนมไข่ - ความเจริญเติบโต
• ขนมถ้วยฟู - ความรุ่งเรืองเฟื่องฟู