วิเคราะห์ "จุดแข็ง-จุดอ่อน" ตามวันเกิด

วิเคราะห์ "จุดแข็ง-จุดอ่อน" ประจำวันเกิด วิเคราะห์โดยอิงจากลักษณะนิสัยตามพื้นดวงของคนที่เกิดทั้ง 8 วัน คนวันไหนมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร ขอสรุปสั้นๆดังนี้


วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนตามวันเกิด

คนเกิดวันอาทิตย์
• จุดแข็ง: เด็ดเดี่ยวแน่วแน่
• จุดอ่อน: แพ้ภัยตัวเอง

คนเกิดวันจันทร์
• จุดแข็ง: อ่อนโยนมีเสน่ห์
• จุดอ่อน: โลเลขี้น้อยใจ

คนเกิดวันอังคาร
• จุดแข็ง: มุ่งมั่นตั้งใจ
• จุดอ่อน: ขาดการไตร่ตรอง

คนเกิดวันพุธกลางวัน
• จุดแข็ง: ฉลาดทันคน
• จุดอ่อน: สับสนตัวเอง

คนเกิดวันพุธกลางคืน
• จุดแข็ง: กลยุทธ์หลากหลาย
• จุดอ่อน: ปลาตายน้ำตื้น

คนเกิดวันพฤหัสบดี
• จุดแข็ง: ความรู้ท่วมหัว
• จุดอ่อน: เอาตัวไม่รอด

คนเกิดวันศุกร์
• จุดแข็ง: ความคิดสร้างสรรค์
• จุดอ่อน: หัวรั้นไม่ฟังใคร

คนเกิดวันเสาร์
• จุดแข็ง: ตรงไปตรงมา
• จุดอ่อน: ปากหมาหน้าตึง