พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความงามและอุดมสมบูรณ์

"พระแม่ลักษมี" (Lakshmi: लक्ष्मी) เทวีแห่งความงดงาม มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ พระแม่ลักษมีเป็นหนึ่งใน "ตรีเทวี" (มหาเทวีสูงสุดทั้งสามองค์ในศาสนาฮินดู) ร่วมกับพระปารวตีและพระสรัสวตี โดยในคัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวว่าพระแม่ลักษมีเป็นธิดาของพระฤาษีภฤคุกับนางขยาติ รวมทั้งยังกล่าวต่อไปว่าพระแม่ลักษมีเป็นมารดาของพระกามเทพด้วย


พระแม่ลักษมี (Lakshmi: लक्ष्मी)
ภาพ: Sivananda Yoga Boutique

พระแม่ลักษมี (พระลักษมี) มีรูปโฉมและกิริยาที่งดงามตามอุดมคติของสตรีอินเดียโบราณ จิตใจพระนางเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาจึงเป็นเทพนารีอำนวยโชค บันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ประสบความสุขสำเร็จในทุกๆด้าน

ตามตำนานเชื่อว่าพระแม่ลักษมีเกิดจากการกวนเกษียรสมุทรจึงได้รับนาม "ชลธิชา" ภายหลังได้เลือกพระวิษณุเป็นสวามีนิรันดร์โดยจะอวตารไปเป็นคู่กันเสมอ พระแม่ลักษมีจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการครองคู่และถูกขอพรเพื่อให้สมหวังในความรัก รวมทั้งในด้านโชคลาภและความมั่งคั่งร่ำรวย

เคล็ดลับการขอพรพระแม่ลักษมีให้สมหวังจะต้องมีความชัดเจน โดยหลังจากสักการะด้วยดอกบัว (สีชมพู 8 ดอก) ตามด้วยสวดบูชาพระพิฆเนศ (สวดบูชาพระพิฆเนศก่อนเสมอ) และสวดบูชาพระแม่ลักษมีเรียบร้อยแล้วจะต้องขอพรให้มีความชัดเจนที่สุด

การขอพรเริ่มด้วยการกล่าวถึงตัวเองว่าเป็นใคร มาจากที่ไหนและมาทำอะไร (เสมือนการแนะนำตัวเอง) จากนั้นจึงขอพรโดยระบุรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ในการขอพรด้านความรักจะต้องระบุรูปลักษณ์และอุปนิสัยใจคอของคู่ครองที่ต้องการให้ชัดเจนที่สุดเพื่อให้พระแม่ลักษมีเข้าใจได้ง่าย