พระตรีมูรติ มหาเทพประทานพร

พระตรีมูรติ (Trimurati: त्रिमूर्ति) มหาเทพแห่งการอวตารของเทพสูงสุดสามพระองค์ในทางฮินดูไว้ในองค์เดียว ได้แก่ "พระพรหม" (ผู้สร้าง), "พระวิษณุ" (ผู้ปกปักรักษา) และ "พระศิวะ" (ผู้ทำลาย) บ้างเรียกว่า "เทพสามเศียร" โดยเชื่อว่าพระตรีมูรติจะประทานพรให้สมหวังในความรัก


พระตรีมูรติ (Trimurati: त्रिमूर्ति)

สำหรับคำว่า "ตรีมูรติ" มาจากภาษาสันสกฤต โดยคำว่า "ตรี" หมายถึง "สาม" ส่วนคำว่า "มูรติ" หมายถึง "รูปแบบ" เมื่อพิจารณาตามสัจธรรม "พระตรีมูรติ" เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งหลักการของโลกที่สื่อว่า "เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป" อันเป็นธรรมดาของสรรพสิ่ง

ตามตำนานเชื่อว่าเทพเจ้าทั้งสามองค์มีพลังอำนาจเหลือล้น เมื่อครั้งเกิดสงครามระหว่างเทวดากับอสูร พระตรีมูรติทรงเป็นผู้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและนำความสงบกลับคืนมายังโลกจึงได้รับความเคารพสูงสุดในสามโลก ได้แก่ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์และโลกหลังความตาย

มีความเชื่อว่าพระตรีมูรติจะประทานพรให้สมปรารถนาในความรักจึงมักได้รับการสักการะขอพรจากบรรดาหนุ่มโสดสาวโสดที่ต้องการลงจากคาน แต่ในความเป็นจริง (มุมความเชื่อ) พระตรีมูรติจะประทานความสุขสมหวังในทุกๆเรื่อง ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น