พระพิฆเนศสิทธิวินายัก พระพิฆเนศองค์ประธานของโลก

"พระพิฆเนศสิทธิวินายัก" พระพิฆเนศองค์ประธานของโลกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ประทับ ณ "วัดสิทธิวินายัก" (Siddhivinayak Temple) ในนครมุมไบ ประเทศอินเดีย


พระพิฆเนศสิทธิวินายัก
ภาพ: Bhagwan Photo

พระพิฆเนศสิทธิวินายักเป็นองค์ประธานของพระพิฆเนศทั่วโลกและยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพิฆเนศทุกปาง ลักษณะเด่นอยู่ที่ผิวกายสีแดงสดแสดงถึงพลังอำนาจของไฟ

เชื่อว่าผู้ที่สักการะบูชาองค์พระพิฆเนศสิทธิวินายักอย่างเคร่งครัดจะได้รับพรศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้เกิดบารมีและความน่าเกรงขาม นำพาชีวิตให้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่