พระพิฆเนศประจำวันเกิดและคาถาบูชา

"พระพิฆเนศ" เทพแห่งความสำเร็จ บรมครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ปราดเปรื่องในศิลปะวิทยาการ เกร็ดความรู้สำหรับบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศประจำวันเกิดพร้อมด้วยคาถาบูชาของคนที่เกิดในต่ละวัน (แชร์เก็บไว้เป็นความรู้นะครับ)


พระพิฆเนศประจำวันเกิด

พระพิฆเนศประจำวันเกิด
วันอาทิตย์
• พระพิฆเนศปางวีระ คณปติ
• คาถาบูชา: โอม ศรี มหาวีระ คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ

วันจันทร์
• พระพิฆเนศปางทวิมุข คณปติ
• คาถาบูชา: โอม ศรี ทวิ-มูข คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ

วันอังคาร
• พระพิฆเนศปางตรีมุข คณปติ
• คาถาบูชา: โอม ศรี ตรี-มูข-ติ คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ

วันพุธ
• พระพิฆเนศปางทวิชา คณปติ
• คาถาบูชา: โอม ศรี ทวิ-จา คะ ณะ ปะ ติ เย ยะ นะ ฮะ

วันพฤหัสบดี
• พระพิฆเนศปางเหรัมภะ คณปติ
• คาถาบูชา: "อม ศรี มหา เฮ-รัม-ภะ คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ

วันศุกร์
• พระพิฆเนศปางเอกทันตะ คณปติ
• คาถาบูชา: โอม ศรี เอก-ทัน-ตะ คะ ณะ ปะ ติ เย ยะ นะ มะ ฮะ

วันเสาร์
• พระพิฆเนศปางสิทธิ คณปติ
• คาถาบูชา: โอม ศรี สิทธิ-คะ ณะ ปิ ติ เย ยะ มะ ฮา