ลัคนาราศี ศาสตร์แห่งการเคลื่อนที่ของดวงดาว

การดูดวงในทางโหราศาสตร์จะต้องดูจาก "ลัคนา" เพื่อให้มีความแม่นยำมากที่สุด การดูดวงจาก "ราศี" เพียงอย่างเดียวจะทำให้เห็นเฉพาะภาพรวมที่ค่อนข้างกว้างจนแทบจะเจาะจงอะไรไม่ได้


ลัคนาราศี ศาสตร์แห่งการเคลื่อนที่ของดวงดาว

คำว่า "ลัคนา" กับ "ราศี" มักจะถูกกล่าวเอาไว้คู่กันในการพยากรณ์ดวงชะตาจนทำให้รู้สึกราวกับเป็นสิ่งเดียวกัน โดยแม้ว่าทั้งสองจะมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของดวงดาว แต่มีความแตกต่างกันอยู่มาก

"ราศี" หมายถึง "วันเดือนปีเกิดในรอบปี" ในขณะที่ "ลัคนา" หมายถึง "ช่วงเวลาเกิดในรอบวัน" (เวลาตกฟาก)

ดังนั้นในการพยากรณ์ดวงชะตาจึงจำเป็นต้องใช้ "ลัคนา" เพื่อรู้เวลาเกิดที่แท้จริง ส่วนในกรณีที่ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดลัคนาอะไร สามารถใช้ศาสตร์ "มหาสัตตเลข" ในการพยากรณ์ดวงชะตาแทนได้