บาป 7 ประการ สัญชาตญาณแห่งบาปในจิตใจมนุษย์

ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคมีการกล่าวถึง "บาปต้น" (Cardinal Sins) ซึ่งเป็นลักษณะบาปที่เกิดจากสัญชาตญาณของมนุษย์และแบ่งแยกออกมาเป็นเจ็ดประเภทเรียกว่า "บาป 7 ประการ" (บาปเจ็ดประการ: Seven Deadly Sins) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มนุษย์รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ให้ตกเป็นทาสจนเผลอทำเรื่องที่ผิดศีลธรรมลงไป


ราคะ (Lust) @ บาป 7 ประการ (Seven Deadly Sins)

ราคะ (Lust)
• บาปแห่งการหมกมุ่นในเรื่องทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันได้แก่การล่วงละเมิดทางเพศต่อบุคคลอื่น กามวิปริตที่มีสัมพันธ์กับเครือญาติวงศ์ตระกูล รวมทั้งการร่วมรักกับสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์อันนำไปสู่ความเสื่อม บทลงโทษของผู้ที่มีบาปแห่งราคะคือตัดอวัยวะเพศและรมด้วยสารกำมะถัน


ตะกละ (Gluttony) @ บาป 7 ประการ (Seven Deadly Sins)

ตะกละ (Gluttony)
• บาปแห่งความตะกละตะกลามไม่หยุดหย่อนจนกลายเป็นการไม่รู้จักประมาณตน กินทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองต้องการเข้าไปโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา กินโดยไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น บทลงโทษของผู้ที่มีบาปแห่งความตะกละคือการถูกกินทั้งเป็นโดยสัตว์


โลภ (Greed) @ บาป 7 ประการ (Seven Deadly Sins)

โลภ (Greed)
• บาปแห่งความทะเยอทะยานอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาครอบครองโดยไม่คำนึงถึงวิธีการและความถูกต้อง ปรารถนาเพียงต้องการมีไว้เป็นของตัวเองโดยเฉพาะชื่อเสียง อำนาจและทรัพย์สินอย่างไม่จบไม่สิ้น บทลงโทษของผู้ที่มีบาปแห่งความโลภคือการถูกแช่ในน้ำมันที่กำลังร้อนระอุ


เกียจคร้าน (Sloth) @ บาป 7 ประการ (Seven Deadly Sins)

เกียจคร้าน (Sloth)
• บาปแห่งความเกียจคร้านที่ไม่สนใจต่อสิ่งรอบข้างและสิ่งที่ตัวเองต้องกระทำ ละเลยต่อหน้าที่โดยใช้เวลาให้ผ่านไปอย่างไร้ค่า (แต่กลับกันก็ยังปรารถนาให้ผู้อื่นทำงานหนักเพื่อตัวเอง) บทลงโทษของผู้ที่มีบาปแห่งความเกียจคร้านคือการถูกโยนลงในบ่องูพิษ


โทสะ (Wrath) @ บาป 7 ประการ (Seven Deadly Sins)

โทสะ (Wrath)
• บาปแห่งความโกรธแค้นพยาบาทและมุ่งร้ายต่อสิ่งที่ตนไม่ปรารถนาโดยเฉพาะความพยาบาทที่มีต่อตัวบุคคลจนนำไปสู่การทำร้ายทำลายผู้อื่น ในจิตใจมีแต่ความโกรธเกรี้ยวบวกกับความทะเยอทะยานตลอดเวลา บทลงโทษของผู้ที่มีบาปแห่งโทสะคือการถูกฉีกร่างทั้งเป็น


ริษยา (Envy) @ บาป 7 ประการ (Seven Deadly Sins)

ริษยา (Envy)
• บาปแห่งการความอิจฉาริษยาเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดิบได้ดีเกินกว่าตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม เมื่อในใจเกิดความริษยามากขึ้นก็จะนำพาไปสู่การรังเกียจตัวเอง ผลสุดท้ายจึงจบลงด้วยการทำร้ายผู้อื่น บทลงโทษของผู้ที่มีบาปแห่งความริษยาคือถูกเย็บตาอย่างทรมาน


หยิ่งยโส (Pride) @ บาป 7 ประการ (Seven Deadly Sins)

หยิ่งยโส (Pride)
• บาปแห่งความเย่อหยิ่งทะนงตน ความยโสนี้ถือได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งบาปทั้งปวงที่กล่าวมาข้างต้นโดยเป็นความหยิ่งเพื่อต้องการมีตัวตนที่เหนือกว่าผู้อื่นและสนใจเพียงตัวเองเท่านั้น บทลงโทษของผู้ที่มีบาปแห่งความหยิ่งยโสคือการถูกมัดอยู่บนวงล้อแล้วหมุนไปเรื่อยๆ