พระราหู เทพอสูรผู้มีกายสีนิล

"พระราหู" (राहु) เทพอสูรสีนิลผู้มีร่างกายครึ่งท่อนตามคติพราหมณ์ฮินดู พระราหูเป็นโอรสของท้าววิประจิตติ (ราชาแห่งเหล่าทานพ) และนางสิงหิกา (น้องสาวของราชาแทตย์หิรัณยกศิปุ)


พระราหู (Rahu: राहु) เทพอสูรผู้มีกายสีนิล

แรกเริ่มพระราหูเกิดมาโดยมีร่างกายท่อนบนเป็นอสูรขนาดใหญ่โต ใบหน้าเป็นแทตย์ดุดัน ร่างกายท่อนล่างมีหางเหมือนพญานาค

ในทางโหราศาสตร์ไทย พระราหูเป็นเทวดานพเคราะห์ประเภท "บาปเคราะห์" ให้ผลในทางลุ่มหลงมัวเมา เทวดาของผู้ที่เกิด "วันพุธกลางคืน" แทนด้วยเลข 8

กล่าวกันว่าพระศิวะสร้างพระราหูขึ้นมาจากการนำหัวผีโขมด 12 หัว ป่นเป็นผง ห่อผ้าสีทองสัมฤทธิ์แล้วพรมด้วยน้ำอมฤตลงไปจนกลายเป็นพระราหูที่มีกายสีนิล (ออกไปในทางทองสัมฤทธิ์)

ในวรรณคดีพุทธศาสนากล่าวถึงที่มาของร่างกายสีดำของพระราหูไว้ว่า พระอาทิตย์ พระจันทร์และพระราหูเป็นพี่น้องกัน พระอาทิตย์เป็นพี่ใหญ่ พระจันทร์เป็นพี่รองและพระราหูเป็นน้องเล็ก ครั้งหนึ่งสามพี่น้องร่วมตักบาตรพระที่มารับบิณฑบาตโดยใช้ภาชนะต่างกัน

พระอาทิตย์ตักบาตรโดยใช้ภาชนะทองและอธิษฐานให้ตนเกิดเป็นสุริยะเทพ พระจันทร์ตักบาตรโดยใช้ภาชนะเงินและอธิษฐานให้ตนเกิดเป็นจันทรเทพ ส่วนพระราหูตักบาตรโดยใช้กะลาและอธิษฐานให้เกิดมามีร่างกายใหญ่โตจะได้บดบังรัศมีพี่ทั้งสอง

เมื่อสามพี่น้องเกิดเป็นดาวนพเคราะห์ พระอาทิตย์มีรัศมีเปล่งปลั่งดุจทองส่องสว่างยามกลางวัน พระจันทร์มีรัศมีผุดผ่องดุจเงินส่องสว่างยามกลางคืน ส่วนพระราหูมีรัศมีทึบแสงดุจนิลและร่างกายใหญ่โตสามารถดับความสว่างของพระอาทิตย์กับพระจันทร์ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
ตำนานพระราหูครึ่งท่อน
พระราหูเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
พระราหูกับสุริยุปราคาและจันทรุปราคา
พระราหูผู้บรรลุพระโพธิญาณ
สิ่งของไหว้พระราหู