เทศกาลเชงเม้ง ประเพณีไหว้บรรพบุรุษชาวจีน

เทศกาลเชงเม้ง (清明) ประเพณีการไหว้บรรพบุรุษของจีนที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ ลูกหลานที่มีเชื้อสายจีนจะเดินทางไปยังฮวงซุ้ย (สุสาน) เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับด้วยการทำความสะอาดฮวงซุ้ย ถวายอาหาร วางดอกไม้และเผากระดาษเงินกระดาษทอง


เชงเม้ง (Qingming Festival: 清明)
ภาพ: Shutterstock

คำว่า "เชงเม้ง" มาจากสำเนียงแต้จิ๋ว ส่วนในสำเนียงจีนกลางเรียกว่า "ชิงหมิง" หมายถึง "เทศกาลแห่งความสว่างและบริสุทธิ์" โดยจะตรงกับวันที่ 5 เมษายน (แต่หากในปีนั้นเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน เทศกาลเชงเม้งจะตรงกับวันที่ 4 เมษายน) อากาศในประเทศจีนจะเริ่มคลายความหนาวเย็นเข้าสู่ความอบอุ่น

เทศกาลเชงเม้งไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษ แต่ยังแฝงด้วยกุศโลบายให้เครือญาติได้มาพบปะและทำกิจกรรมร่วมกันปีละครั้ง (ต่างจากตรุษจีนที่เป็นการกลับมาพร้อมหน้ากันของสมาชิกในครอบครัว)

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปพร้อมกับข้อจำกัดที่เพิ่มเข้ามาทั้งหน้าที่การงานและสภาพอากาศที่ร้อนระอุ

แม้ลูกหลานชาวจีนจะยังคงให้ความสำคัญในเรื่องความกตัญญูมาเป็นอันดับแรก แต่มีจำนวนไม่น้อยที่เปลี่ยนแปลงวันเวลาในการแสดงความกตัญญูตามความสะดวก บางส่วนเลือกวันในช่วงฤดูหนาว บางส่วนเลือกใช้บริการรับจ้างไหว้ฮวงซุ้ยเพื่อไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเอง