ผลไม้มงคล คุณค่าจากธรรมชาติที่มาพร้อมความหมายดีๆ

เมื่อถึงเทศกาลหรือพิธีมงคลในวัฒนธรรมจีน (และอีกหลากหลายวัฒนธรรม) สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือผลไม้หลากหลายชนิดที่ไม่ใช่มีเพียงรสชาติอร่อย แต่จะต้องมีความหมายมงคลแฝงนัยยะเอาไว้ด้วย โดยต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผลไม้มงคลมงคลที่ได้รับความนิยม


ผลไม้มงคล

ผลไม้มงคล
• กล้วยหอมสุก: สัญลักษณ์แห่งความมั่งมีเงินทองและการกวักโชคลาภ ลักษณะกล้วยที่ออกผลเป็นเครือและขยายพันธุ์ได้ง่ายจึงสื่อความหมายถึงการมีลูกหลานสืบสกุล ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง

• แอปเปิ้ล: สัญลักษณ์แห่งความผาสุก แคล้วคลาดปราศจากไร้โรคภัย เชื่อว่าแอปเปิ้ล (โดยเฉพาะสีแดง) จะขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้พ้นออกไปทำให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและอายุยืนยาว

• สาลี่ทอง: สัญลักษณ์แห่งโชคลาภและการพบพานสิ่งดีๆ เชื่อว่าทำให้เงินไหลมาเทมาในครอบครัว การเงินมั่งคั่งมั่นคงและการรักษาคุณงามความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็ม


ผลไม้มงคล

• ส้มสีทอง: สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยเงินทองเหมือนสีของเปลือกส้ม ในสำเนียงแต้จิ๋วเรียกส้มว่า "ไต้กิก" หมายถึง "เฮงๆ รวยๆ" ส้มจึงเป็นผลไม้มงคลที่ขาดไม่ได้ในทุกเทศกาล

• องุ่นแดง: สัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงาม การเพิ่มพูน ทำให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและนำพาความสุขสมบูรณ์มาสู่ครอบครัว เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี (ระวังอย่าให้มีผลองุ่นหลุดออกจากพวง)

• สับปะรด: สัญลักษณ์แห่งรอบรู้และมองการณ์ไกลเหมือนมีตาอยู่รอบตัว แม้ว่าเนื้อสับปะรดจะมีสีเหลืองแต่ในสำเนียงแต้จิ๋วเรียกสับปะรดว่า "อั่งไล้" หมายถึง "เรียกสีแดงมา" ซึ่งสีแดงในวัฒนธรรมจีนคือสีแห่งความมงคล


ผลไม้มงคล

• แก้วมังกร: สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และการมีโชคมีลาภ เนื่องด้วยมังกรเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อนับแต่โบราณและรูปลักษณ์สีสันของผลแก้วมังกรยังดูมีพลังอำนาจเหมือนผลไม้วิเศษ

• พลับ: สัญลักษณ์แห่งความหนักแน่นมั่นคงและความขยันหมั่นเพียร เสริมจิตใจให้แข็งแกร่งจนผ่านพ้นอุปสรรคและความยากลำบากที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างราบลื่น พลับ

• ทับทิม: สัญลักษณ์แห่งความอบอุ่น เชื่อว่าจะทำให้คนในครอบครัวเกิดความสมานสามัคคี สมัยโบราณยังมีเชื่อว่ากิ่งและใบทับทิมใช้ขับไล่ภูตผีปีศาจได้จึงนิยมปลูกไว้ในบริเวณบ้าน ทับทิม