ขนมมงคล 9 อย่าง ขนมไทยโบราณที่ดีทั้งรสชาติและความหมาย

ขนมไทยโบราณไม่ได้มีเพียงแค่รสชาติที่หวานอร่อย แต่ขนมไทยบางอย่างยังแฝงไปด้วย "ความหมายมงคล" ที่นำมาตั้งเป็นชื่อเรียกอันเป็นเอกลักษณ์


9 ขนมมงคลและความหมาย

คนโบราณได้มีการรวมชุดขนมขึ้นมา 9 อย่าง เพื่อใช้ในวันสำคัญหรือพิธีมงคลโดยเลือกจำนวน 9 ให้พ้องกับคำว่า "ก้าว" และการเป็นเลขมหามงคลของไทย

9 ขนมมงคลและความหมาย
• ขนมทองหยิบ: สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวย หยิบเงินหยิบทอง มีจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือ
• ขนมทองหยอด: สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองและการครองชีวิตคู่ มีเงินทองใช้จ่ายไม่หมดสิ้น
• ขนมฝอยทอง: สัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนยาวนานทั้งสุขภาพร่างกายและความรัก
• ขนมเม็ดขนุน: สัญลักษณ์แห่งรากฐานชีวิตที่มั่นคง ได้รับแรงสนับสนุนส่งเสริม
• ขนมทองเอก: สัญลักษณ์แห่งความเจริญก้าวหน้า การเป็นที่หนึ่ง เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
• ขนมดาราทอง (ขนมจ่ามงกุฎ): สัญลักษณ์แห่งความงามสง่า สูงส่ง มีชื่อเสียง
ขนมถ้วยฟู: สัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงาม ก้าวหน้า รุ่งเรือง เฟื่องฟู
• ขนมชั้น: สัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้า เลื่อนชั้นเลื่อนขั้นให้สูงขึ้น (นิยมทำ 9 ชั้น)
• ขนมเสน่ห์จันทร์: สัญลักษณ์แห่งความมีเสน่ห์ ความรัก มิตรภาพ ได้รับความเมตตาเอ็นดู