ความหมายของเลข 55 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 55 จัดอยู่ในกลุ่มเลขปลอดภัย "โซนสีเขียว" ที่มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ โดยเลข 5 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวพฤหัสบดี" (ธาตุดิน) หมายถึง สติปัญญา การสนับสนุนส่งเสริมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าดาวพฤหัสบดีเป็นหัวหน้าของดาวศุภเคราะห์ทั้งหมด)


ความหมายของเลข 55 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 55 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลม ไหวพริบปฏิภาณดี มีความคิดความอ่าน จิตใจเมตตา รักความยุติธรรม ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก (บางครั้งก็ใจดีมากเกินไป) เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (เด่นด้านวิชาการ) ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 55 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 8 (0x8-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)