ความหมายของเลข 68-86 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 68-86 นักวิเคราะห์เบอร์ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มเลขอันตราย "โซนสีแดง" ที่ไม่ควรมีอยู่ในเบอร์ศัพท์มือถือ โดยเลข 6 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวศุกร์" (ธาตุน้ำ) และเลข 8 คือ "ดาวราหู" (ธาตุลม) หมายถึง การเงิน ความลุ่มหลงมัวเมาและการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข ในทางศาสตร์จีนถือเป็นเลขมงคลอันดับต้นๆ


ความหมายของเลข 68-86 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 68-86 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนหาเงินเก่งระดับมีพรสวรรค์ แต่เก็บเงินไม่อยู่ ความรักมักมีปัญหามือที่สาม ลุ่มหลงมัวเมาไปกับสิ่งเย้ายวนรอบตัว พัวพันกับอบายมุข แต่เหมาะมากสำหรับธุรกิจสีเทาหรืองานกลางคืน ดังนั้นเลข 68-86 จึงน่าจะจัดให้อยู่ในกลุ่มเลขที่ต้องพิจารณาใช้