ความหมายของเลข 79-97 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 79-97 จัดอยู่ในกลุ่มเลขปานกลางถึงปลอดภัย "โซนสีเหลือง - สีเขียว" ที่มีอยู่ได้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยเลข 7 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวเสาร์" (ธาตุไฟ) และเลข 9 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวเกตุ" หรือ "ดาวเนปจูน" (ไม่มีธาตุ) หมายถึง ความมุ่งมั่น ไม่หยุดนิ่งและความสำเร็จ


ความหมายของเลข 79-97 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เอิทธิพลของเลข 79-97 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนมีความขยันอดทน เก่งกล้าสามารถ วิสัยทัศน์กว้างไกล ฉลาดรอบคอบ เชื่อมั่นในตัวเอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง กระตุ้นโชคลาภ ชื่อเสียงเกียรติยศ ประสบความสำเร็จได้ด้วยความมุมานะของตัวเอง (เหมาะมากสำหรับนักลงทุน)

สุดท้ายนี้หากต้องการใช้เลข 79-97 ใน 7 ตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบื้องต้นนั้นในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 5 (0x5-xxx-xxxx) อย่างเด็ดขาด (อันนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้)