ฮวงจุ้ยประตูผลักเข้า เปิดเส้นทางรับโชคและสิ่งดีๆ

ประตูหลักของบ้านที่ใช้วิธีการผลักเข้าด้านใน (หากเปิดจากด้านในก็จะเป็นการดึงเข้า) เชื่อว่าเป็นประตูที่ให้ผลดีที่สุดในการจัดฮวงจุ้ยบ้าน โดยในมุมความเชื่อมองว่า "ประตูผลักเข้า" เปรียบเสมือนการเปิดเส้นทางเพื่อรับโชคและสิ่งดีๆเข้ามาในบ้าน ดังนั้นอาคารบ้านเรือนของจีนตั้งแต่สมัยโบราณจึงใช้ประตูในลักษณะของการผลักเข้าเป็นหลัก


ฮวงจุ้ยประตูผลักเข้า
ภาพ: Know Feng Shui

ในทางกายภาพนั้นการที่บ้านของชาวจีนใช้ประตูผลักเข้าด้านในเนื่องมาจากในฤดูหนาว (โดยเฉพาะกลางฤดู) "หิมะ" ที่ตกลงมาจะทับถมขวางประตูเอาไว้จนทำให้ไม่สามารถผลักประตูเพื่อเปิดออกทางด้านนอกได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขด้วยการใช้วิธีผลักหรือดึงเข้าด้านในแทน

ส่วนเรื่องการรับอากาศใหม่เข้าบ้านเหมือนการต้อนรับสิ่งดีๆนั้น ก่อนอื่นจะต้องทำความสะอาดภายในบ้านให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงเปิดประตูรับอากาศใหม่เข้ามาจากด้านหน้าเพื่อไล่อากาศเก่าออกไปทางด้านหลัง แม้ว่าปริมาณอากาศจากการเปิดประตูด้วยวิธีผลักเข้าหรือผลักออกจะไม่ต่างกัน แต่ในมุมความเชื่อมองว่าเฮือกแรกที่อากาศเข้ามาด้วยการผลักประตูเข้าจะรู้สึกดีกว่า

การจะนำทฤษฎีนี้มาปรับใช้จะต้องพิจารณาตามสภาพความเหมาะสม เนื่องจากประตูหลักของบ้านส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้มีแค่ประตูทึบปิดสนิทเท่านั้น แต่ยังมีประตูมุ้งลวดซ้อนด้านในเพื่อระบายอากาศ เพิ่มความแข็งแรงและป้องกันแมลงต่างๆบินเข้าไปด้านใน ฤทษฎีผลักประตูเข้าด้านในจึงใช้ไม่ได้เสมอไป แต่หากผู้อาศัยต้องการประตูผลักเข้าเพราะความชอบก็ไม่ว่ากัน...