เบอร์โทรศัพท์มือถือกับชีวิต

เบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลต่อชีวิต แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต ขออนุญาตให้น้ำหนักความสำคัญอยู่ที่ 30% เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินชีวิตราบรื่น


เบอร์โทรศัพท์กับชีวิต

แล้วศาสตร์การพยากรณ์เบอร์โทรศัพท์มือถือก็ไม่ใช่ศาสตร์ใหม่ที่เพิ่งมีการค้นพบ แต่เป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล สิ่งที่ใหม่นั้นคือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เพิ่งมีเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา

"เบอร์ไม่ดี" ไม่ว่าใครใช้ก็ย่อมส่งผลเสียทั้งนั้น

ในขณะที่ "เบอร์ดี" ต้องดูด้วยว่าใครใช้ มีความเหมาะสมตรงดวงชะตาหรือไม่

ทดสอบความแตกต่างระหว่าง "เบอร์ดี" กับ "เบอร์ไม่ดี" เบื้องต้นง่ายๆด้วยการใช้ทั้ง "เบอร์ดี" และ "เบอร์ไม่ดี" ไปพร้อมๆกัน แล้วมาดูว่าเบอร์ไหนจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน