เลข 27-72 คู่ดวงดาวแห่งความทุกข์ระทม

27-72 ลำดับคู่เลขแห่งความทุกข์ระทม ด้วยพลังของเลข 2 (ดาวจันทร์) ผสานกับพลังของเลข 7 (ดาวเสาร์) ที่เข้ากันไม่ได้จึงกลายเป็นสภาวะแห่งความผิดหวังและการสูญเสียทั้งหลาย


ความหมายของเลข 27-72

แม้จะมีข้อดีในเรื่องความขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคง่ายๆ แต่ข้อเสียกลับทำให้ได้ไม่คุ้มเสียจึงแนะนำว่าไม่ควรใช้เลขนี้ ไม่ว่าจะในเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข

อิทธิพลของการใช้เลข 27-72 ส่งผลให้เกิดความทุกข์ระทม ขมขื่น เกิดความผิดหวัง จริงจังกับชีวิตมากเกินไป บ่อยครั้งที่คนรอบข้างนำปัญหามาให้ หม่นหมอง ยากจะหาความสงบสุข

สามารถเห็นผลได้มากที่สุดในเรื่องการเงินมีปัญหาติดขัดขั้นรุนแรง ความรักมีปัญหาขั้นแตกหัก รวมทั้งอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน

สภาพจึงไม่ต่างจากคนอมทุกข์ตลอดเวลาซึ่งแสดงอาการออกมาให้คนรอบข้างเห็นอย่างชัดเจน

เช่นเดียวกับคนที่เกิดวันที่ 27 มักจะมีอาการหัวร้อนง่าย ทำอะไรแบบไม่มีเหตุมีผล เงินทองรั่วไหล หาเงินมาได้แต่เก็บไว้ไม่อยู่ มักจะเสียทรัพย์ไปกับความรักและเรื่องไม่เป็นเรื่อง