ชื่อมงคล รหัสต้องได้ ความหมายต้องดี

การตั้งชื่อมงคลให้ตรงตามดวงชะตาด้วยตัวเอง หลายคนมักจะใช้วิธีการหลีกเลี่ยงอักษรกาลกิณีประจำวันเกิด จากนั้นจึงเลือกคำที่มีความหมายไพเราะน่าฟัง


ชื่อมงคล

แต่บางครั้งก็เลือกใช้คำที่มีความพิสดารแปลกใหม่จนกลายเป็นชื่อที่เต็มไปด้วยความผิดเพี้ยนสารพัด เรียกยากและอัปมงคล

ชื่อที่ดีนอกจากจะต้องไม่มีกาลกิณีและมีความหมายที่ไพเราะ สิ่งสำคัญที่หลายคนมักจะมองข้ามไปด้วยไม่รู้ คือ "รหัสของชื่อ" ที่ถอดค่าออกมาเป็นตัวเลข

ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญสูงขึ้นไปอีกขั้น แต่ชื่อในทุกชาติทุกภาษา ล้วนแปลงค่าออกมาเป็นตัวเลขได้

ดังนั้นชื่อที่ดีเมื่อถอดรหัสออกมาแล้วจะต้องได้ค่าตัวเลขที่มีความหมายมงคล ไม่ขัดแย้งหรือบั่นทอนเจ้าของดวงชะตาด้วย จึงจะนับว่าเป็นชื่อมงคลตรงตามดวง