เลขมงคล 365 เลขยอดปรารถนาในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 365 จัดอยู่ในกลุ่ม "เลขมงคล" ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะหากเลข 365 อยู่ในตำแหน่งสุดท้าย (0xx-xxxx365) ยิ่งทำให้เบอร์โทรศัพท์มือถือมีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้น


เลข 365 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มเลข 365 ประกอบด้วยคู่เลข "36" และ "65" โดยเลข 36 มีอิทธิพลในด้านความรักและการเงิน ส่วนเลข 65 ได้รับคำนิยามว่า "คู่ทรัพย์คู่โชค" มีอิทธิพลในด้านการหาและเก็บทรัพย์ (เงินไม่ไหลออกง่ายๆ)

แต่ในทาง "มหาสัตตเลข" จะไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ลำดับคู่ตัวเลขเท่านั้น สิ่งสำคัญจะต้องดูค่า "ทักษา" ตามตำแหน่งว่ามีความมงคลหรือไม่และจะต้องไม่มีเลขใดอยู่ในตำแหน่งทักษา "กาลกิณี" เลย

เบื้องต้นนี้ขอแนะนำผู้ที่ต้องการใช้เลข 365 ว่าตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ใช่เลข 1 (0x1-xxxxxxx), 4 (0x4-xxxxxxx) และ 8 (0x8-xxxxxxx) อย่างเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้เลข 365 กลายเป็นกาลกิณี