ขายของออนไลน์ ใช้เลขอะไรดี

สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในเทคนิคการตลาดที่จะขาดไม่ได้ในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือโดยใช้เลขที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนธุรกิจจึงมีความสำคัญเช่นกัน


ขายของออนไลน์ ใช้เลขอะไรดี

เมื่อถูกถามว่า "ขายของออนไลน์ควรใช้เลขแบบไหนดี" คำถามนี้ค่อนข้างกว้างมากจนไม่สามารถระบุออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนตายตัวได้ เนื่องจากยังไม่มีการชี้ชัดอย่างเจาะจง

สินค้าที่ขายมีหลากหลายรูปแบบและแต่ละแบบก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกมาก ชุดตัวเลขที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิดจึงมีความแตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น "อาหาร" ประการแรกต้องดูว่าขายอาหารอะไร เช่น อาหารเส้น, ข้าวกล่อง, เบเกอรี่, ขนมขบเคี้ยว, เครื่องดื่ม ฯลฯ อาหารแต่ละอย่างมีความแตกต่างกัน ตัวเลขที่ใช้จึงแตกต่างกันไปด้วย

ดังนั้นจึงต้องเริ่มพิจารณาจากประเภทของอาหารแบบเจาะจง ตามด้วยการพิจารณาหาชุดตัวเลขที่ถูกต้องตรงตามดวงชะตาของผู้ใช้จึงจะได้เลขที่มีความถูกต้องเหมาะสมออกมาใช้