เลขมงคล 145 ดาวแห่งสติปัญญาและการสื่อสาร

เลข 145 (541) ชุดเลขมงคลในกลุ่มเลขแห่งสติปัญญาและการสื่อสารที่มีพื้นฐานทางความรู้ โดยกลุ่มเลข 145 ประกอบไปด้วยเลข "1" ดาวอาทิตย์ (ธาตุไฟ), เลข "4" ดาวพุธ (ธาตุน้ำ) และเลข "5" ดาวพฤหัสบดี (ธาตุดิน) ประกบกันได้คู่เลข "14" และ "45" หลอมรวมกันเป็นเลข "145"


เลขมงคล 145 ดาวแห่งสติปัญญาและการสื่อสาร

อิทธิพลของกลุ่มเลข 145 (541) ส่งเสริมให้ผู้ใช้มีไหวพริบปฏิภาณเฉียบแหลม ฉลาดหัวไว เรียนรู้ได้รวดเร็ว สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ง่าย ภาพลักษณ์ภูมิฐานน่าเชื่อถือ มีหลักการ บริหารงานเก่ง ผู้มีอำนาจให้การอุปถัมภ์ค้ำชู มีญาณหยั่งรู้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครอง

ชุดเลข 145 เหมาะสำหรับสายงานที่ต้องใช้ทักษะความรู้ ตรรกะและความน่าเชื่อถือ วางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดดเด่นในลักษณะของการใช้วาทะศิลป์ประสานงานงานหรือโน้มน้าวให้เกิดความเชื่อถือโดยมีหลักการและเหตุผลมารองรับ (ไม่ใช่การพูดเลื่อนลอยหรือโฆษณาชวนเชื่อ)