เลขบัตรประชาชนทำคุณคนไม่ขึ้น!!!

            ไขรหัสชีวิตจากเลขบัตรประชาชน... สำหรับท่านที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 1,2,5 และ 9 ท่านมักจะเป็นคนใจดีที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอ พอเห็นใครเดือดร้อนก็มักจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ ประดุจพ่อพระแม่พระมาโปรด


ทำคุณคนไม่ขึ้น

            แต่ท่านที่มีเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข 1,2,5 และ 9 มักจะโชคร้ายตรงที่ท่านเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้น (อย่างแรง) แม้ว่าท่านจะทำลงไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ก็มักจะถูกนินทาว่าร้าย ถ้าให้คนอื่นหยิบยืมเงินทองหรือสิ่งของใดๆก็มักจะไม่ได้คืน...


อาจารย์โจ ไลฟ์โค้ช