ความหมายของผลไม้มงคลไหว้ในวันตรุษจีน

ในเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของจีน การนำผลไม้มงคลมาประกอบในพิธีไหว้เจ้าเปรียบเสมือนการให้พรมงคลย้อนกลับมาตามความเชื่อ แต่บางคนเลือกผลไม้มงคลโดยไม่รู้ความหมาย เพียงแค่เลือกตามที่เคยทำมาเหมือนทุกๆปี ดังนั้นผมจึงขอนำเสนอเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับความหมายของผลไม้มงคลที่มักจะนำมาใช้ไหว้เจ้าในวันตรุษจีนมาแบ่งปันกันครับ


ความหมายของผลไม้มงคลในเทศกาลตรุษจีน

ความหมายผลไม้มงคล
• กล้วยหอม (สุก): กล้วยหอมสุกเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งมีเงินทองและการกวักโชคลาภ ลักษณะกล้วยที่ออกผลเป็นเครือและขยายพันธุ์ได้ง่ายจึงสื่อความหมายถึงการมีลูกหลานสืบสกุล มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง

• แอปเปิ้ล (แดง): แอปเปิ้ลแดงเป็นสัญลักษณ์ของความผาสุก แคล้วคลาด ปราศจากไร้โรคภัย เชื่อว่าแอปเปิ้ลแดงจะขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้พ้นออกไปทำให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและอายุยืนยาว

• สาลี่ทอง: สาลี่ทองเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและการนำพาให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ทำให้เงินไหลมาเทมาในครอบครัว การเงินมั่งคั่งมั่นคงและการรักษาคุณงามความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็ม

• ส้มสีทอง: ส้มสีทองเป็นสัญลักษณ์ของความมหามงคล สีของเปลือกเปรียบเสมือนเงินทอง ในสำเนียงแต้จิ๋วเรียกส้มว่า "ไต้กิก" หมายถึง "เฮงๆ รวยๆ" ส้มจึงเป็นผลไม้มงคลที่ขาดไม่ได้ในทุกเทศกาลจีน

• องุ่นแดง: องุ่นแดงเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงาม การเพิ่มพูน ทำให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและนำพาความสุขสมบูรณ์มาสู่ครอบครัว เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี (ระวังอย่าให้มีผลองุ่นหลุดออกจากพวง)

• สับปะรด: สับปะรดเป็นสัญลักษณ์ความรอบรู้และมองการณ์ไกลเหมือนมีตาอยู่รอบตัว แม้ว่าเนื้อสับปะรดจะมีสีเหลืองแต่ในสำเนียงแต้จิ๋วเรียกสับปะรดว่า "อั่งไล้" หมายถึง "เรียกสีแดงมา" ซึ่งสีแดงในวัฒนธรรมจีนคือสีแห่งความมงคล