37 - 73 เลขแห่งความรุนแรงและการทำลาย

            ลำดับคู่เลข 37 - 73 คู่เลขแห่งความรุนแรงและการทำลาย เลข 3 คือ ดาวอังคาร (ธาตุลม) สื่อถึง "ความดุดัน" เลข 7 คือ ดาวเสาร์ (ธาตุไฟ) สื่อถึง "ความร้อนแรง" เมื่อรวมเลข 37 - 73 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นพลังแห่งความร้อนแรงที่โหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่ง


ความหมายของเลข 37 - 73

            อิทธิพลของคู่ตัวเลข 37 - 73 ส่งผลให้เป็นคนอารมณ์ร้อนแรง ความรักมีปัญหา การเงินขาดสภาพคล่อง เกิดวิวาทะ คดีความ อุบัติเหตุรุนแรง เจ็บป่วยถึงขั้นผ่าตัด กลายเป็นคนมีความทุกข์ ภาพรวมถือว่าแย่มาก ถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งพอคงยากที่จะควบคุมให้ผ่านไปได้